Devaaja

Devaaja, koodari, ohjelmistoarkkitehti. Kaikilla tuntuu olevan selkeä käsitys millaisesta ihmisestä on kyse. Voisiko kysymyksessä olla kuitenkin stereotyyppi?
devaaja_oddy tech

Devaaja lokeroidusti

Jokaiselle tulee mieleen kuva puhuttaessa koodarista. Onkohan tuo kuva oikea?

 

Hiljainen nero, joka ei halua jutella kenenkään kanssa. Jos puhuu, niin puhuu vain Laravelista ja PHP:stä. Matemaattisesti erittäin lahjakas. Niin mutta ainoastaan teoreettisessa matematiikassa. Lukee iltasaduksi kirjaa, joka on kirjoitettu vain 0:lla ja 1:llä.

 

Tällä logiikalla myyjän pystyy kuvailemaan yhtä vaivattomasti; tykkää kuunnella omaa puhettaan, valehtelee, tavoittelee vain omaa etuaan ja ainoastaan raha ratkaisee.

 

Molemmissa tapauksissa olet todella väärässä. Kaikkiin ammattiryhmiin mahtuu aivan erilaisia persoonia erittäin moninaisilla taidoilla.

Mitä olen oppinut koodareista?

Viimeiset reilu viisi vuotta ovat olleet itselle erittäin opettavaiset, kun olen saanut työskennellä koodareiden, devaajien, kehittäjien ja ohjelmistoarkkitehtien kanssa. Kaikki osaajakunnat ovat ihmisiä ja persoonia, joilla on omat vahvuusalueensa. Paino sanalla persoonia. Tämä lähestymistapa on tarjonnut itselleni paljon ja olen saanut tutustua ihmisiin osaamisten takana.

 

Koko porukkaa yhdistää kyky ratkaista mitä moninaisimpia ongelmia hyödyntämällä koodia. He siis kykenevät rakentamaan ohjelmiston, joka saadaan toimimaan halutulla tavalla ja tuottamaan toivottu lopputulema. Kyky jäsennellä tietoa ja muodostaa tilanteeseen sopiva ”malli” / ”ohjelma” on huikea.

 

Ominaisuuksia joita nostaisin esille ovat: analyyttisyys, matemaattisuus, päättelykyky ja kokeilunhalu. Toki käytettävien järjestelmien tuntemus ja mahdolliset rajoitteet on myös tiedettävä.

Persoonat osaamisen takana

Uskomaton huumorimies. Totaalinen hulivili. Introvertti. Positiivinen. Ahkera. Peräänantamaton. Liiketoimintalähtöinen. Metsästäjä. Skeittari. Nöyrä. Lapsirakas. Moottoripyörä fanaatikko. Vaatimaton. Luontoihminen. Luotettava ystävä. Eläinrakas. Joustava. Reilu. Herkkä. Älykäs. Hyvä työkaveri.

 

Meidän työyhteisössä nämä asiat pääsevät nousemaan esille, ammatillisia taitoja unohtamatta. Olen todella ylpeä saadessani työskennellä tällaisten persoonien kanssa ja ratkoa yhdessä asiakkaidemme ongelmia ja tarpeita. On erittäin tärkeä tunnistaa persoonallisuudet ja tukea heitä omina itseinään. Erilaisten ihmisten kanssa pitää löytää tapa kommunikoida ja löytää ne toimintamallit, joilla yhteinen matka on molemmille osapuolille mielekästä.

 

Hyvä meidän porukka! Olen todella ylpeä teistä, teidän persoonista ja teidän osaamisestanne

VINKKI: Unohda stereotyypit ja tutustu persooniin osaamisen takana.

Omat oivallukset

  • Ole kiinnostunut ihmisistä
  • Tunnista henkilöiden heikkoudet ja vahvuudet
  • Opettele tapa kommunikoida erilaisten ihmisten kanssa
  • Kaikki ovat arvokkaita!
Jukka Leino_Oddy Tech

Jukka Leino

Uusimmat vinkit

Caset