Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 3 §:n, 10 §:n ja 24 §:n mukainen tietosuojaseloste

Päivitetty 11.9.2019

Oddy Tech Oy käsittelee oddytech.fi -palvelua käyttävien asiakkaiden henkilötietoja. Rekisterinpitäjä noudattaa henkilötietojen käsittelyssä kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä. Tämä on henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste.

”Rekisterinpitäjä” tarkoittaa Brave Digital Oy:tä / Oddy Tech
”Palvelu” tarkoittaa oddytech.fi -palvelua
”Asiakas” tarkoittaa juridista tai luonnollista henkilöä

1. Rekisterinpitäjä

Oddy Tech toimii rekisterinpitäjänä Oddytech.fi -palvelussa tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn osalta. Henkilötiedot tarkoittavat tässä yhteydessä kaikenlaista tietoa, joka voidaan joko suoraan tai epäsuorasti yhdistää tiettyyn luonnolliseen henkilöön.

Yrityken nimi: Brave Digital Oy / Oddy Tech
Y-tunnus: 2081793-1
Käynti- ja postiosoite: Piispantilankuja 4, 02240 Espoo
Puhelinnumero: +358 40 516 7612
Sähköposti: tech@oddy.fi

2. Rekisteriasiat

Oddy Tech vastaa viimeistään viiden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

Oddy Tech markkinointirekisteri, Oddy Tech asiakastietorekisteri ja Oddy Tech Chat.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Oddy Tech kerää ja käsittelee henkilötietoja ainoastaan lain sallimalla tavalla. Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, kehittäminen ja hallinta, asiakkaan ja Oddy Techin oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluun liittyviin tarkoituksiin, palvelun kehittämiseen, tuottamiseen, toimittamiseen ja tarjoamiseen, asiakaspalvelun kehittämiseen, tutkimustoimintaan, Oddy Techin ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Oddy Techin viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterinpitäjä kerää ainoastaan sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa kuvatuissa tarkoituksissa. Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:

 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Rekisteröitymispäivämäärä
 • Matkapuhelinnumero
 • Yrityksen yhteyshenkilö
 • Asema/titteli
 • Yrityksen nimi
 • Y-tunnus
 • Yrityksen osoite- ja yhteystiedot
 • Yrityksen laskutustiedot
 • Ostohistoria
 • Chat-keskusteluhistoria

Lisäksi Oddy Tech käyttää sivustoillaan evästeitä digitaalisissa palveluissaan ja digitaalisia palveluita käyttävän kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet voi kieltää säätämällä selaimen asetuksia. Lue lisää evästeistä ja evästekäytänteistä ».

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Markkinointirekisterin tiedot kerätään uutiskirjelistalle rekisteröitymisen tai muun yhteydenpidon alkaessa. Henkilötietoja voidaan kerätä myös sosiaalisen median kanavia käyttäen sekä erilaisten markkinointitapahtumien kautta. Rekisteri pidetään pääsääntöisesti yllä manuaalisella päivityksellä.

Asiakastietorekisterin tiedot sisältävät Kumppaneiden ja asiakasyritysten tietoja. Yhteistyön alkaessa tiedot kirjataan manuaalisesti ja niitä pidetään yllä manuaalisella päivityksellä.

Chat-keskustelutiedot tallentuvat Tawk.to-järjestelmään.

Rekisterinpitäjä pitää tärkeänä, että henkilötiedot ovat koko ajan tasalla, minkä vuoksi henkilötietoja saatetaan hankkia ulkopuolisista lähteistä, kuten julkisista rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä kolmannelle osapuolelle, mikäli liiketoimintaa uudelleenjärjestellään tai myydään.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko, laitteisto ja ohjelmisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy kielletty.

Henkilötietojen käsittelyyn on käyttöoikeus Oddy Techin palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Tietoja voidaan poistaa rekistereistä Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa ja veloituksetta kieltää Oddy Techiä käsittelemästä rekisteröityä koskevia henkilötietoja markkinointitarkoituksiin tai peruuttaa siihen antama suostumus.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön tulee olla kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö on toimitettava henkilökohtaisesti ja henkilöllisyys on samalla todistettava. Tarkastusoikeus on kerran vuodessa maksuton.

Pyynnöstä Oddy Tech tekee henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistaa virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset ja vanhentuneet tiedot. Oddy Tech ei vastaa ongelmista, jotka johtuvat siitä, että tiedot ovat vanhentuneita tai epätäsmällisiä, mikäli muutoksista ei ole ilmoitettu.

10. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Oddy Tech kehittää jatkuvasti liiketoimintaansa ja siksi pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Rekisterinpitäjä suosittelee tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.