Ketterä ohjelmistokehitys

Ketterä ohjelmistokehitys suosii kustannustehokasta nopeisiin ja joustaviin iteraatioihin perustuvaa ratkaisumallia, joiden tarkoituksena on tuottaa asiakkaalle konkreettisia osajulkaisuja kohti valmista ohjelmistoa.

Ketterän ohjelmistokehityksen joustavat palvelut sisältävät suunnittelun ja toteutuksen

Palveluitamme ovat esimerkiksi verkkosivujen uusiminen, uuden digitaalisen palvelun suunnittelu ja toteutus tai jopa kokonaisen liiketoimintaprosessin digitalisointi. Intohimomme on löytää asiakkaallemme kilpailuetua digitaalisista ratkaisuista. Haluamme auttaa ja antaa näkemyksemme käyttöösi tehdessäsi päätöksiä digitaalisista ratkaisuista.

Ketterän ohjelmistokehityksen hyödyt

  • Ratkaisee asiakaskohtaisen tarpeen, johon ei ole saatavilla valmisohjelmistoa
  • Lyhyet iteraatiot pienentävät projektin riskejä
  • Projektin suuntaa pystytään tarkentamaan ketterästi opittuun perustuen
  • Kustannustehokas toimintatapa jonka tulokset ovat läpinäkyviä
  • Tuottaa innovatiivisia toimintamalleja ja palveluja kilpailuetua synnyttäen
  • Automoi prosesseja, joita tehtiin aiemmin käsityönä
  • Hyödyntää valtavaa määrää open source-komponentteja, joita yhdistellään asiakastarpeen mukaan.
  • Avoimen lähdekoodin toteutuksissa ei aiheuta asiakkaalle teknologialoukkua tiettyyn it-toimittajaan tai ohjelmistoon.
  • Integroituu muihin järjestelmiin, kuten toiminnanohjaukseen, tai maksamisen ratkaisuihin.
  • Jatkokehitys mukautuu uusiin ideoihin ja liiketoiminnan tarpeisiin myös tulevaisuudessa.

Blogi

Blogissamme julkaistaan kirjoituksia digitaalisuuden mahdollisuuksista sekä hyvistä ja huonoista käytänteistä. Opitaan yhdessä!