Kuvaus

Digitaalinen valmennus

Liiketoiminnan tehostaminen digitaalisilla keinoilla

Toteutimme Asiakasyrityksen kanssa ELY:n tukeman projektin, jonka tavoitteena oli liiketoiminnan tehostaminen digitaalisilla ratkaisuilla. Konsultoitava yritys tarjoaa digitaalista alustaa valmennuksille. Valmennusohjelmistoa ja verkkovalmennuksia. Valmentajat voivat tarjota omia personal trainer ohjelmiaan ja valmennuksiaan urheilijoille ja kuntoilijoille. Asiakkaat taas voivat valita itselleen mieluisan valmentajan ja ohjelman, joka sopii hänen tavoitteisiinsa.

Projekti aloitettiin ennakkotehtävillä, joiden tarkoituksena oli saada mahdollisimman realistinen kuva yrityksen nykytilasta, käyttämistä järjestelmistä ja niiden rooleista sekä yrityksen projektille asettamista tavoitteista.

Kirjasimme projektille seuraavia tavoitteita:

 • Prosessien nopeuttaminen
 • Virheiden vähentäminen
 • Tuloksen parantaminen
 • Myynnin kasvattaminen

Tavoitteiden pohjalta muotoiltiin workshoppien sisältö.

Workshoppien aikana käytyjä asioita:

 • Mihin prosesseihin halutaan nopeutusta? Miten niiden nopeutta voidaan mitata? Mikä on lähtötilanne?
 • Missä toiminteissa syntyy virheitä? Millaisia virheistä? Mistä virheet syntyvät?
 • Millaiset asiat vaikuttavat tulokseen negatiivisesti, mitkä positiivisesti?
 • Miten myyntiä tehdään? Mikä on myynnille asetettu tavoite? Onko tavoite oikea?

Oivalluksia ja toimenpiteitä

 • Uuden asiakkaan mukaantuloa nopeutettiin tuottamalla heille parempia sisältöjä tukemaan heidän toimintaansa
 • Yritykselle luotiin viikkokäytänteet, joissa tietoa jaetaan ja jokaisen tekijän toimenkuva selveni
 • Tuotteistusta ja hinnoittelua yksinkertaistettiin
  • Pilottijakson hinnoittelu mallia muutettiin
  • Kokonaan uusi asiakasryhmä käännettiin tuottavaksi
  • Valmentajille tuotettiin kolme eri vaihtoehtoa, joista he voivat valita itselleen sopivimman
 • Markkinoinnille ja myynnille tuotettiin yhteinen funnel -malli, mihin kaikille vaiheille asetettiin omat tavoitteensa
  • Eri funktioille omat, mutta toisiaan tukevat tavoitteet
  • Myynnin budjetointi ja tavoiteasetanta
  • Eri tuotteille ja palveluille omat tavoitteensa (koska erilaiset katerakenteet)
 • Oman palvelun kehitys roadmap
  • Kriittiset, bugit, ideat
  • Tehtävät asiat kalenteroitiin
 • Osa palveluista tullaan jatkossa myymään verkkokaupasta
 • Markkinoinnin automaatiota aletaan jatkossa hyödyntämään tehokkaammin
 • Laskutusta tullaan automatisoimaan nykyisen manuaalisen sijaan
 • Uusasiakashankinnalle suunniteltiin malli, joka on yhteinen markkinoinnille ja myynnille