Ota yhteyttä

Liiketoiminnan digitalisointi

Liiketoiminnan digitalisointi luo pohjan kasvulle

Meillä on pitkä ja laaja kokemus liiketoiminnan digitalisoimisesta. Intohimomme on auttaa suomalaisia pk-yrityksiä nykyaikaistamaan toimintaansa. Aihe on sinällään laaja, mutta liikkeelle pääsee jo pienillä askelilla.

Suurimmalla osalla yrityksistä on suppea ymmärrys digitaalisuuden tarjoamista mahdollisuuksista sekä sen tuottamista hyödyistä. Haluamme auttaa teidät liikkeelle!

Mitä liiketoiminnan digitalisointi voi tarkoittaa?

Digitalisoitavien asioiden valinta riippuu täysin yrityksen nykytilasta sekä henkilöstön tietoteknisestä kyvykkyydestä.

Digitalisoinnin alkutaipaleella olevalle yritykselle ensimmäinen askel voisi olla sähköisen kalenterin tehokkaampi käyttäminen, CRM (asiakashallinta järjestelmän) käyttöönottaminen tai verkkosivujen saattaminen nykyaikaiseksi.

Digitaalisuudessa pidemmällä olevalle yritykselle digitalisointi voikin tarkoittaa useamman käytettävän järjestelmän integroimista toisiinsa tai markkinoinnin automaation aloittamista. Toisaalta tarve saattaa olla useamman toiminteen digitalisoinnille, jolloin apumme suunnitelussa, priorisoinnissa ja aikataulutuksessa muodostavat teille selkeän roadmapin.

Liiketoiminnan digitalisoinnin ensisijainen tavoite

Digitalisoinnin ensisijainen tavoite on helpottaa, yksinkertaistaa ja tehostaa jokapäiväistä työskentelyä.

Muutos luo pohjan yrityksen kasvulle haastamalla vanhat toimintamallit uusilla tehokkaammilla ratkaisuilla.

Etsimme kanssanne toiminnastanne selkeitä kipukohtia ja kerromme miten voitte tehostaa ja parantaa tekemistänne digitaalisilla ratkaisuilla.

Miten kannattaa lähteä liikkeelle?

Ensimmäisenä haluamme ymmärtää yrityksen nykyiset toimintamallit ja niissä käytettävät työskentelytavat. Tämän jälkeen tunnistetaan kohdat, joita digitaalisilla ratkaisuilla voisi helpottaa.

Muutosta kannattaa lähteä toteuttamaan palasissa. Ei kaikkea kerralla. Ensin puretaan liiketoiminta perus prosesseihin ja valitaan sieltä kohdat, joiden digitalisointi tuottaa selkeintä hyötyä yritykselle.

Termejä

Liiketoiminnan digitalisointi = tunnistettu halu löytää liiketoimintaan lisätehoa hyödyntämällä digitaalisia ratkaisuja

Liiketoimintaprosessien digitalisointi = yrityksen perusprosessien kuvaaminen ja sieltä digitalisoitavien kohtien tunnistaminen

Digistrategia = suunnitelma, mitä halutaan digitalisoida, missä järjestyksessä ja millaisella aikataululla

Ei haittaa vaikket löytänyt itsellesi ”sopivaa” termiä. Jutellaan rauhassa ja katsotaan miten teidän arkea voidaan helpottaa. 😉

Yleisimpiä pelkoja ja epäilyksiä

Tässä asiakkaidemme ennakkoajatuksia digitalisoimisesta, ennen kuin olemme päässeet juttelemaan:

Aihe on vaikeasti hahmotettava.
Emme ymmärrä, miten pääsemme aiheessa liikkeelle.
Aihe ei kiinnosta, koska en ymmärrä sitä.
Meillä ei ole varaa digitalisoida toimintaamme.
Mitä pitää ottaa huomioon, jos lähtee digitalisoimaan toimintaansa?
Miten digitalisointi vaikuttaa henkilötyön määrään?

Kyseessä on muutosprosessi, joten on järkevintä aloittaa yksittäisestä toiminteesta tai prosessista, jolloin se voidaan toteuttaa hallitusti. Samalla henkilöstö ja asiakkaat saavat aikaa mukautua uuteen toimintamalliin.

Voimme auttaa seuraavien prosessien digitalisoimisessa:

Yhteenveto

Digitalisoinnin tavoite on tehokkuuden parantaminen, toiminnan helpottaminen, virheiden vähentäminen, läpinäkyvyyden lisääminen tai turhien manuaalisten toiminteiden automatisointi.

Ite wiki on koonnut myös hyvää sisältöä asiasta ja voit tutustua siihen tästä.

Ota meihin rohkeasti yhteyttä!

sales@oddy.fi
050 553 1111

Lähetä viesti!
1
Voidaanko auttaa?
Hei!

Voidaanko auttaa?
Powered by