Visuaalinen prototyyppi ilman ohjelmointia

Visuaalinen prototyyppi

Auttaa hahmottamaan lopputuloksen

Asiakkaalla on tiedossaan haaste, joka halutaan ratkaista sekä usein erilaisia ideoita toteutettavasta palvelusta. Erittäin harvoin löytyy kuitenkaan tarkkaa vaatimus- tai toiminnallisuusmääritelmää lopputuloksesta. Ehdotamme usein projektin ensimmäiseksi vaiheeksi visuaalista prototyyppiä. Tämän vaiheen lopputulemana on ohjelmiston tarkka vaatimusmäärittely sekä visuaalinen malli. Pyrimme ymmärtämään lopullisen sovelluksen ominaisuudet ja toiminnallisuudet ilman ohjelmointityötä. Tällä vaiheella varmistetaan projektin kustannustehokkuus ja vältetään turha säätö projektin aikana.

Prototyyppi on usein ensimmäinen konkreettinen näkymä siihen, mitä ollaan tekemässä. Samalla pystytään saattamaan yhteen sekä asiakkaan toivomukset ja  odotukset, palvelun visuaalisuutta suunnittelevien ajatukset sekä konkreettisesta toteutuksesta vastaavan porukan näkemykset.

  • Visuaalinen prototyyppi on selailtava, kuten normaali sovellus, muttei sisällä kaikkia dynaamisia toiminnallisuuksia
  • Tuotantosuunnitelma alkaa käyttötapauskuvauksilla, jotka mallinnetaan prototyyppiin
  • Käyttötapauskuvaukset kertovat, miten eri käyttäjäryhmät tulisivat sovellusta käyttämään
  • Lisäksi prototyyppi sisältää tarkennetun teknisen kuvauksen toteutettavasta järjestelmästä

Visuaalisen prototyypin suunnitteluprosessi

Valmis prototyyppi toimii kokeiltavana alustana, ilman kaikkia toiminnallisia ominaisuuksia. Prosessin aikana tulee kirjatuksi kaikki lopullisen tuotteen vaatimat ratkaisut ja huomioitavat asiat. Mallista käy ilmi esimerkiksi mitä tapahtuu mitäkin nappia painamalla.

Tämä antaa molemmille osapuolille vielä paremman kuvan siitä, mitä ollaan tekemässä ja poistaa mahdolliset väärinymmärrykset. Prototyypissä tullaan jo mallintamaan erilaisia käyttäjäpolkuja ja sitä kautta käyttäjäkokemukseen UX vaikuttavia asioita. Esimerkiksi mitkä eri vaiheet ja näkymät sisältyvät asiakkaan toimintaan hänen edetessään palvelussa toivotulla tavalla.

Rautalankaversio prototyypistä ei sisällä vielä UI elementtejä eli ns. graafisia elementtejä. Visuaalisuuden yleisilme on ollut mukana alusta asti, mutta tässä kohtaa voidaan antaa tarkemmat ohjeet siitä, mitä kaikkea visuaalisesta suunnittelusta vastaavien pitäisi ottaa huomioon kokonaisuutta miettiessään. Mitä kaikkia mahdollisuuksia on ja mitä mahdollisia rajoitteita on hyvä ottaa huomioon.

Realistinen aikataulu ja siinä pysyminen

Vältetään väärinymmärrykset

Yhdelle uusi koti tarkoittaa yksiötä keskustassa, toiselle suurta kivistä omakotitaloa järven rannalla ja kolmannelle taas uutta lintupönttöä pihan punatulkuille. Mikäli näitä asioita ei tarkenneta alussa, voi lopputulos olla tilaajan näkökulmasta täysin erilainen, kuin mitä hän oli ajatellut. Ohjelmistokehityksellä tuotettu sovellus tai ratkaisu on vielä paljon vaikeampi hahmottaa, kuin esimerkiksi talo.

Ratkaisua voisi verrata asunnon suunnitteluun. Ensin pitää määritellä yleiset tarpeet ja valitun tontin tarjoamat mahdollisuudet ja rajoitteet. Sisustusta on hankala suunnitella, mikäli selkeitä piirustuksia talosta ei ole tehty. Visuaalista prototyyppiä voisi verrata talon pienoismalliin, joka konkretisoi valmiin lopputuloksen ja tarjoaa asiakkaalle, suunnittelijoille, rakentajalle ja muulle rakennusporukalle yhteisen kuvan siitä mitä ollaan tekemässä.

AVAINSANAT:

Auttaisiko visuaalinen prototyyppi?

Annamme näkemyksemme visuaalisen protyypin hyödyistä ILMAISEKSI.

Ota meihin yhteyttä!

Lue mielenkiintoisia blogipostauksiamme
Tutustu asiakkaisiimme
Tutustu palveluihimme