Digitalisointi luo pohjan kasvulle

Liiketoimintaprosessien digitalisointi

Automatisoi rutiinit ja tunnista digitalisoitavat kohdat

Liiketoimintaprosessien digitalisointi luo pohjan yrityksesi kasvulle haastamalla vanhat toimintamallit, uusilla digitaalisilla ratkaisuilla. Liiketoiminnan digitalisointi kannattaa aloittaa yksittäisten prosessien digitalisoinnista. Mittaamalla ja analysoimalla nykytila voidaan määritellä mitkä liiketoiminnan prosessit kannattaisi digitalisoida ja miten se tulisi tehostamaan liiketoimintaa. Parhaimmillaan voidaan synnyttää jopa täysin uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Liiketoimintaprosessien digitalisoinnista puhuttaessa törmätään usein myös termiin digistrategia tai liiketoiminnan digitalisointi.

Yrityksen digistrategia olisi järkevää suunnitella samalla tavalla kuin yrityksen liiketoimintastrategia. Yhden, kolmen ja viiden vuoden strategia, jotka sitten palastellaan, priorisoidaan ja toteutetaan pienissä paloissa yksittäisten prosessien digitalisointina.

Ensimmäisenä olisi hyvä ymmärtää mitkä kaikki toiminteet voidaan tai on järkevää digitalisoida. Tämä ei missään nimessä tee henkilötyötä tarpeettomaksi, mutta varmasti vaikuttaa henkilötyömääriin ja varsinkin työn sisältöön ja osaamistarpeisiin.

Muutosprosessi on usein järkevää aloittaa yksittäisestä toiminteesta tai prosessista, jolloin se voidaan toteuttaa hallitusti. Samalla henkilöstö ja asiakkaat saavat aikaa mukautua uuteen toimintamalliin.

Aloitamme työn kanssanne selvittämällä mitä yrityksen toiminteita ja tehtäviä voidaan mitata, automatisoida, tehostaa tai järkevöittää. Jos toimintoa ei voi mitata ei sitä voi myöskään parantaa.

Lisäksi haluamme auttaa ymmärtämään, miten voitte hyödyntää yrityksellenne kertyvää dataa, miten se kannattaa säilöä turvallisesti ja millaisia liiketoimintamahdollisuuksia siitä voi syntyä. Tällöin kyseessä olisikin digitaalinen liiketoiminta, joka suurimmalle osalle yrityksiä on vielä täysin hyödyntämätön liiketoiminta-alue.

Alla on kuvattu yrityksen liiketoiminnan perusprosesseja sekä digitaalisia ratkaisuja, joilla niitä voidaan tehostaa.

Voimme auttaa mm. seuraavien prosessien digitalisoimisessa:

 • Markkinoinnin tehostaminen digitaalisilla toimenpiteillä
 • Markkinoinnin ja myynnin yhdistävät digitaaliset ratkaisut (CRM ja markkinoinnin automaatio)
 • Päivittäisen työn ohjaus ja mittaaminen (intranet)
 • Tiedonsiirto järjestelmien välillä (integraatio)
 • Tiedon visualisointi – dashboard
 • Tiedon vieminen yrityksen järjestelmiin kannettavilla päätelaitteilla (applikaatiot)
 • Asiakkaiden itsepalvelukanavat (extranet)
 • Tilauskanava sidosryhmille (extranet)
 • Palveluportaali asiakkaille (extranet)
 • Sisäinen viestintä (intranet)
 • Toiminnanohjaus (ERP)
 • Kanta-asiakkuus palvelu asiakkaille
 • Taloushallinta ja laskutus
 • Laadunhallinta

Digitalisoinnin pääasiallisen tavoitteen tulee aina olla tehokkuuden parantaminen, toiminnan helpottaminen, virheiden vähentäminen, läpinäkyvyyden lisääminen tai turhien manuaalisten toiminteiden automatisointi.

Olemme myös ELY:n virallinen puitetoimittaja, joten kysy miten voimme hyödyntää tätä teidän yrityksenne eduksi!

Ite wiki on koonnut myös hyvää sisältöä asiasta ja voit tutustua siihen tästä.

Kiinnostaako liiketoimintaprosessien digitalisointi?

Annamme ehdotuksemme yrityksesi digitaalisuuden kehittämiseen ILMAISEKSI.

Ota meihin yhteyttä!

Lue mielenkiintoisia blogipostauksiamme
Tutustu asiakkaisiimme
Tutustu palveluihimme