Digitaalisen liiketoiminnan konsultointi

Digitaalisen liiketoiminnan konsultointi

Digitaalisen liiketoiminnan konsultointi antaa näkemystä ja tuottaa selkeitä toimenpide-ehdotuksia

Yrityksissä suunnitellaan ja selvitetään jatkuvasti, miten liiketoimintaa voisi tehostaa, kasvattaa ja järkevöittää. Osa pyrkii löytämään myös täysin uusia liiketoimintamalleja tai -alueita, kasvuntekijäksi tai vanhan liiketoiminnan korvaajaksi. Digitaalisuus ja sen mahdollisuudet sekä kiinnostavat että ärsyttävät, joskus molempia yhtäaikaa.
Jukka Leino
Jukka LeinoCEO
Intohimoni on ymmärtää asiakkaan liiketoiminta ja löytää siihen kasvatuskeinoja digitaalisista ratkaisuista. Alla toimialoja ja yrityksiä, joiden kanssa olen saanut työskennellä.

Digitaalisen liiketoiminnan konsultointi tarjoaa näkemystä ja oivalluksia

Minulle on karttunut kokemusta liiketoiminnan kasvattamisesta ja kehityksestä jo yli 20 vuoden ajalta. Viimeiset 15 vuotta olen työskennellyt yrityksissä, joiden liikevaihto on tullut täysin digitaalisista ratkaisuista. Viimeiset neljä vuotta olen saanut syventyä ohjelmistojen, niiden kehityksen sekä mahdollisuuksien, tarjoamiin hyötyihin. Koen olevani valmis ja halukas auttamaan asiakasyrityksiä menestymään hyödyntämällä hankkimaani kokemusta, joka on rakentunut sekä onnistumisien että epäonnistumisien kautta. Haluan auttaa yrityksiä oivaltamaan digitaalisten mahdollisuuksien tarjoamat hyödyt ja antaa toteutuskelpoisen suunnitelman, jonka mukaan kannattaa edetä.

Yrityksen perustoiminteet – VANHA MALLI

 • Asiakastieto
  • Nykyisistä asiakkaista tunnetaan tyypillisesti yritysten nimet
  • Tieto löytyy exelistä
 • Työkalut
  • Puhelin ja sähköposti
  • Asiakaslehti
  • Esite tai perinteinen uutiskirje
  • Yrityksen verkkosivut
 • Työnkuva
  • Tiedottaa yrityksen tuotteista ja palveluista
  • Asiakastilaisuuksien ja messujen järjestäminen
  • Mainosten ostaminen lehtiin
  • Tuottaa myynnille materiaaleja ja esitteitä
 • Rooli organisaatiossa
  • Liiketoiminnan tukitoiminne
  • Budjetti määräytyy edellisen vuoden perusteella
   • Tyypillisesti leikataan vuoden lopulla, tuloksen parantamiseksi
 • Asiakastieto
  • Nykyisistä asiakkaista tieto myyjällä puhelimessa ja sähköpostissa
  • Tieto mahdollisesti myös exelissä
 • Työkalut
  • Puhelin ja sähköposti
  • Asiakaslehti
  • Esite
 • Työnkuva
  • Supliikkimiesten ja -naisten hoitama rooli
  • Myynti tapahtuu tutuille asiakkaille
  • Messuilta napataan pari uutta käyntikorttia
  • Myynnin kasvattaminen hankalaa
  • Hoituu yleensä hyvillä rutiineilla
 • Rooli organisaatiossa
  • Liiketoiminnan tärkeimpiä toiminteita
  • Budjetti määräytyy edellisen vuoden perusteella
   • Budjetti kasvaa vuosittain indeksikorotuksen verran
 • Asiakastieto
  • Nykyisistä asiakkaista tunnetaan tyypillisesti yritysten nimet
  • Tieto löytyy exelistä
 • Työkalut
  • Puhelin ja sähköposti
  • Tuotannon omat työkalut
 • Työnkuva
  • Tuotteen tai palvelun valistaminen asiakkaalle
  • Myynti toimittaa tiedon tilatuista tuotteista
 • Rooli organisaatiossa
  • Liiketoiminnan ydintoiminnetukitoiminne
  • Tavoitteet määräytyy edellisen vuoden perusteella
 • Tuote tai palvelu toimitetaan asiakkaalle sen valmistuttua
 • Asiakastieto
  • Nykyisistä asiakkaista tunnetaan tyypillisesti yritysten nimet ja toimitusosoitteet
  • Tieto löytyy exelistä
 • Työkalut
  • Puhelin ja sähköposti
 • Työnkuva
  • Saa tiedon tuotannolta toimitettavista tuotteista ja palveluista
  • Antaa tiedon laskutukselle
 • Rooli organisaatiossa
  • Liiketoiminnan tukitoiminne
  • Erillisiä tavoitteita ei ole
 • Tuotanto ilmoittaa, kun toimitus on tapahtunut
 • Asiakastieto
  • Nykyisistä asiakkaista tunnetaan tyypillisesti yritysten nimet ja postiosoitteet
  • Tieto löytyy exelistä
 • Työkalut
  • Puhelin ja sähköposti
  • Laskutusjärjestelmä ja reskontra
 • Työnkuva
  • Tuotanto ilmoittaa laskutettavista tuotteista
  • Laskujen toimitus asiakkaille
  • Reskontran hoito
 • Rooli organisaatiossa
  • Liiketoiminnan tukitoiminne

Yrityksen perustoiminteet – NYKYAIKAINEN MALLI

 • Asiakastieto
  • Nykyisistä asiakkaista on erittäin paljon tietoa segmentoituna
  • Kaikki tieto löytyy CRM:stä
 • Työkalut
  • Laaja asiakastieto nykyisistä- ja potentiaalisista asiakkaista
  • Puhelin ja sähköposti
  • Yrityksen verkkosivut
  • Yrityksen sosiaalisen median kanavat
  • Markkinoinnin automaatiotyökalu
  • Digitaalisen markkinoinnin työkalut: hakusanamainonta, maksettu some, bannermainonta ja natiivimainonta
  • Tekemistä ohjaavat mittarit
  • Intranet, johon koottu kaikki liiketoiminnan ydintiedot, prosessit ja ohjelmat
 • Työnkuva
  • Tuottaa sisältöä yrityksen tuotteiden ja palveluiden tarjoamista hyödyistä käyttäjille
  • Tuottaa myynnille tiedon yrityksen palveluista kiinnostuneista asiakkaista
  • Kouluttaa asiakkaita ostamaan ja hyödyntämään palveluita
 • Rooli organisaatiossa
  • Liiketoiminnan ydintoiminne yhteistyössä myynnin kanssa
  • Budjetti määräytyy toteutuneen myynnin perusteella
   • Tyypillisesti kasvaa, kun teho voidaan todentaa
 • Liiketoimintalähtöisiä asiantuntijoita
 • Myynti tapahtuu tutuille ja uusille asiakkaille
 • Myyntiä voidaan kasvattaa tunnistetulle potentiaalille
 • Kaikki asiakastiedot löytyvät CRM järjestelmästä
 • Työ hoituu hyvillä rutiineilla
 • Työkalut
  • Puhelin
  • Tietokone
  • CRM
  • Markkinoinnin tuottama tieto
  • Intranet tarjoaa päivitetyn tiedon tuotteista ja palveluista
  • Työkalu tarjouksen laadintaa helpottamaan
  • Tiedot kaupasta ja sen sisällöstä siirtyy automaattisesti tuotannolle ja laskutukselle
  • Intranet, johon koottu kaikki liiketoiminnan ydintiedot, prosessit ja ohjelmat
  • Extranet, asiakkaat voivat tarkastella omia tietojaan, tilauksiaan ja laskutustietojaan
 • Tieto myynnistä ja sen sisällöstä tulee automaattisesti ERP -järjestelmään
 • Tuotannon painetta voidaan säädellään toiminnanohjausjärjestelmän avulla
 • Priorisoidaan tärkeimmät tilaukset
 • Voidaan valmistaa tuotteita varastoon ja seurata sen saldoja
 • Materiaalihankinnat ja saldot näkyvät ERP:ssä
 • Tuotteiden katerakenne, varastonkierto ja tilaushistoriat löytyvät ERP:stä
 • Henkilöstön työmääriä voidaan suunnitella tuotantotarpeen perusteella
 • Intranet, johon koottu kaikki liiketoiminnan ydintiedot, prosessit ja ohjelmat
 • Varastotilanne näkyy reaaliajassa
 • Toimitettavien tuotteiden aikataulut, määrät ja osoitteet löytyvät ERP:stä
 • Varastonkierto ja arvo ajantasalla
 • Toimitusreittien suunnittelu ja optimointi mahdollista
 • Työmäärän keskittäminen toimituksiin paperisodan sijaan
 • Intranet, johon koottu kaikki liiketoiminnan ydintiedot, prosessit ja ohjelmat
 • Asiakastiedot ovat ajantasalla -> tieto tulee CRM:stä -> ERP -> taloushallinnon ohjelmistoon
 • Tilauksen tiedot tulevat automaattisesti laskutukselle
 • Lasku voidaan lähettää automaattisesti
 • Laskun ajastus on synkronoitu toimituksen kanssa
 • Intranet, johon koottu kaikki liiketoiminnan ydintiedot, prosessit ja ohjelmat

Miten näkemykseni on syntynyt

Työvuodet eivät tee automaattisesti kenestäkään näkemyksellistä, toki ne tarjoavat potentiaalisen kasvupohjan sen synnyttämiselle. En myöskään pidä ajatuksesta, että henkilö konsultoi aiheesta, jota ei itse ole koskaan menestyksekkäästi tehnyt. Myynti on yksi tyypillisimpiä esimerkkejä. Tällöin kyseessä on viisastelu tai teorioiden pyörittely.

Oma filosofiani on, että haluan aina löytää asiakkaan tarpeeseen parhaan mahdollisen ratkaisun niissä puitteissa, joita työssäni on käytössä. Työurani alussa se oli sopivan juoksukengän löytämistä ihmiselle, joka halusi laihduttaa tai toiselle jonka tavoitteena oli ensimmäinen maratooni.

Hiihdonopettajana se oli asiakkaan osaamistason ja tavoitetason selvittäminen sekä niihin sopivien harjoitteiden etsiminen. Suurimmalle kaikkein tärkeintä oli itsensä ylittäminen ja omien pelkojen voittaminen sekä omaan tasoon nähden sopivan vaikeat harjoitteet. Ajatuksen ytimenä kuitenkin saada ihmiset löytämään lajin viehätys ja nautinto, ei tekninen suoritus.

Liiketoiminnassa fokukseni lähtee aina ihmisistä, heidän kyvyistään, motivaattoreistaan ja kokonaisuuden toimivuudesta. Liiketoiminnan kasvattamisen esteet löytyy keskustelemalla ihmisten kanssa. Miten yrityksen prosessit on rakennettu tai onko niitä. Onko käytössä järjestelmiä ja jos on niin miten niiden on tarkoitus helpottaa henkilöstön työskentelyä.

Yrityksen prosessit muodostavat kokonaisuuden. Muodostavatko järjestelmät vastaavanlaisen kokonaisuuden vai ovatko ne täysin toisistaan irrallisia palasia Ymmärtävätkö ihmiset miksi järjestelmiä käytetään ja miten ne liittyvät kokonaisuuteen. Onko organisaatiolla yhdessä sovittuja tavoitteita? Miten niitä voidaan mitata?

Kutsu minut kylään, niin keskustellaan miten voisin tuottaa teille lisäarvoa. Lupaan, että minusta on teille hyötyä! Laita mailia Jukka Leino, soita +358 40 516 7612 tai täytä lomake sivun lopussa.

Konsultoinnin sisältö ja laajuus suunnitellaan aina tapauskohtaisesti. Tyypillisesti kokonaisuudet vaihtelevat 3-5 päivän välillä. Konsultoinnin päivähinta on 1 300 € + alv.

Konsultointiin voi hakea myös ELY:n tukea ja siitä voit lukea lisää tästä.

AVAINSANAT:

Kutsu minut kylään, niin jutellaan lisää!

Tavataan, niin saat arvioida mahdollisen hyötyni yrityksellesi.

Lue mielenkiintoisia blogipostauksiamme
Tutustu asiakkaisiimme
Tutustu palveluihimme