10 tärkeintä ominaisuutta markkinoinnin automaatiossa

10 tärkeintä ominaisuutta markkinoinnin automaatiossa

10 tärkeintä ominaisuutta markkinoinnin automaatiossa

Ennen kuin teet päätöstä markkinoinnin automaatiojärjestelmästä, tässä on hyvä muistilista ominaisuuksista, joita kannattaa miettiä.

1. Integraatiot

Markkinointi saa nykyää valtavan määrän tieto useista lähteistä. Tiedon avulla voidaan paremmin ymmärtää seuraavia asioita:
• Millainen on asiakaspolku
• Asiakkaiden tarpeita voidaan yksilöidä heidän käytöksensä perusteella
• Voidaan tunnistaa yrityksen markkinoinnista kiinnostunut kohderyhmä, jonka myynti
voi ottaa hoitoonsa
• Auttaa tarjoamaan oikeanlaista sisältöä erilaisille asiakasryhmille
• Tarjoaa asiakaspalautetta palveluiden laadusta

Hyvä automaatiojärjestelmä pystyy vastaanottamaan tietoa useammasta eri järjestelmästä sekä liittämään ne yhteen. Tyypillisimpiä tietolähteitä ovat Customer
Relationship Management (CRM), Content Management System (CMS) sekä analytiikkatyökalut.

Parhaimmillaan eri järjestelmien yhdistämisen on helppoa eikä vaadi henkilöstön laajaa kouluttamista. API rajapinnat mahdollistavat jatkossakin uusien järjestelmien liittämisen yhteen ja tiedon käsittelyn yhdessä paikassa.

2. Liidien hoito

Liidien hoito on ensiarvoisen tärkeä ominaisuus kaikissa markkinoinnin
automaatiojärjestelmissä. Tämän ominaisuuden avulla pystyt helpommin:
• Tunnistamaan potetiaaliset asiakkaat
• Ottamaan liidit työstöön
• Tunnistamaan asiakkaiden käytöksen myyntifunnelin eri vaiheissa
• Tarkkailemaan ja seuraamaan totentiaalisia ostajia
• Pensonoimaan asiakkaille tarjottavaa sisältöä

3. Sähköpostimarkkinointi

Sähköpostimarkkinointi on testattu ja hyväksi havaittu tapa puhutella nykyisiä ja uusia asiakkaita. Yritykset pyrkivät automatisoimaan sähköpostimarkkinointiaan, jotta voisivat käyttää aikaansa muihin markkinointitoimenpiteisiin.

Valitsemasi automaatiojärjestelmän tulisi vähintään sisältää seuraavat ominaisuudet:
• Automatisoidut viestit: sivustovierailuihin-, aikaan-, toiminteisiin- jne perustuen
• Personoidut viestit parantamaan asiakkaan sitoutumista sekä asiakkaana säilymistä
• Ajastetut viestit
• Viestiryhmien priorisointi: valikointi, kategorisointi, poistaminen jne.
• Sähköpostikampanjoiden seuranta, jotta voidaan vähentää viestien lähettämistä väärille / ei kiinnostuneille henkilöille
• Sähköpostimarkkinoinnin ja asiakkaiden käyttäytymisen tallentaminen: voidaan seurata avattujen viestien määriä, klikkauksia jne

4. Sosiaalisen median automatiosinti

Sosiaalinen media on hyvä kanava yrityksille olla saatavilla 24/7. Julkaistavat viestit voidaan ajastaa etukäteen sekä optimoida päivitysten tehoa jatkuvasti. Sosiaalisen median automaatioita voi käyttää:
• Pitämään yrityksen sosiaalisen median kanavaa aktiivisena, tuoreena ja ajantasaisena
• Asiakkaiden yhteydenottoihin välittömästi vastaamiseen
• Seurata sosiaalisen median kampanjoiden tehokkuutta
• Pitää useampi sosiaalisen median kanavia hallinnassa yhdessä alustassa
• Ajastaa ja julkaista suunnitellut päivitykset
• Kerätä palautetta ja seurata mainintoja yrityksestä sosiaalisen median kuuntelun avulla
• Rakentaa kohdennettuja markkinoinnin kohderyhmiä

5. Asiakkaiden segmentointi

Automaatiojärjestelmä tuottaa jatkuvasti lisätietoa asiakkasta. Kertynyttä tietoa pitää pystyä hallitsemaan, ylläpitämään ja filtteröimään järjestelmässä. Asiakasryhmän rakentaminen valittavien kriteerien perusteella on segmentointia. Markkinoinnin automaatiojärjestelmä auttaa segmentoimaan asiakastietoa yhdistämällä tietoa käytetyistä päätelaitteista, käytöksestä, verkkosivustolle tulotavoista, sijainnista sekä demografiatiedoista.

6. Analysointi ja raportointi

Automaatiojärjestelmän tärkeimpiä ominaisuuksia on kyky yhdistää asiakastietoa useammasta tietolähteestä. Tämän perusteella markkinointi pystyy tekemään oikeitapäätöksiä tietoon pohjautuen.

Tärkeitä analysoinnin ja raportoinnin ominaisuuksia ovat:
• Laajan tietomäärän kerääminen ja analysointi
• Muunneltavat raportit eri vastuuhenkilöille
• Tietoon pohjautuvien ratkaisujen tarjoaminen
• Kampanjoiden seuranta, tehon mittaaminen, ROI sekä kampanjoiden optimointi toimivuuden perusteella

8. Käytettävyys ja palvelun käytön aloittaminen

Intuitiivinen ja helposti käytettävä järjestelmä on ehdottomasti käyttäjien toive.

Valittaessa automaatiojärjestelmää kannattaa huomioida seuraavat asiat:
• Onko järjestelmä käyttäjäystävällinen?
• Kuinka paljon aikaa ja rahaa järjestelmän kouluttaminen henkilöstölle vaatii?
• Mikä on järjestelmän tuottama lisäarvo yritykselle (tehokkuuden ja tuottavuuden näkökulmasta)?
• Miten monimutkainen käyttöönotto on?
• Vaatiiko järjestelmä paljon muokkausta teidän tarpeeseenne?

9. Tietoturva

Sekä asiakastieto että yrityksen omat tiedot ovat erittäin arkaluonoisia ja ne pitää ehdottomasti säilyttää tietoturvallisessa ympäristössä. Suurin osa markkinoinnin
automaatiojärjestelmistä on pilvipalveluita. Tämä mahdollistaa henkilöstölle helpon käytettävyyden.

Tietoturvaa arvioitaessa kannattaa selvittää seuraavat asiat:
• Onko tiedot salattu ja jos ovat niin miten?
• Vaatiiko järjestelmä käyttäjien tunnistautuminen?
• Voiko järjestelmään käyttää useammalla eri roolilla?

10. Käyttötuki

Automaatiojärjestelmä on aina monimutkainen kokonaisuus ja vaatii usein jatkuvaa tukea järjestelmän ylläpitäjältä. Lyhytkin käyttökatko voi pahimmillaan aiheuttaa merkittäviäkin tappioita. Harkitse palveluntarjoajaa, joka tuottaa jatkuvan ylläpidon sekä mahdollisen tukipalvelun kellon ympäri.

Toivottavasti vinkeistä oli apua! Jatkan mielelläni keskusteluja kanssanne mahdollisen markkinoinnin automaatiojärjestelmän valinnasta ja käyttöönotosta.

Kiinnostaako workshopit ja koulutukset? Haluaisitko saada ammattilaisen arvion yrityksesi digitaalisen markkinoinnin tilasta?

Annamme ehdotuksemme yrityksesi digimarkkinoinnin kehittämiseen ILMAISEKSI.

Ota meihin yhteyttä!

Lue mielenkiintoisia blogipostauksiamme
Tutustu asiakkaisiimme
Tutustu palveluihimme