ELY tukee yritysten digitalisoitumista

Suomalaisia yrityksiä kannustetaan hakemaan digitaalisista ratkaisusta kilpailuetua. Varsinkin kansainväliset toimijat jyräävät hyödyntäessään digitaalisten ratkaisujen tarjoamia hyötyjä.

Digitaalisten hyötyjen ja mahdollisuuksien tunnistaminen voi olla vaikeaa.

Tässä muutamia kysymyksiä, joita kannattaa miettiä:

  • Miten voisitte hyötyä digitaalisuudesta?
  • Mikä olisi liiketoimintanne kohta, jonka voisi automatisoida?
  • Mitkä ovat eniten aikaa vievät toiminteet yrityksessänne?
  • Toimivatko käyttämänne järjestelmät irrallisina toisistaan?
  • Kuinka eri digiprojektit kannattaisi priorisoida?
  • Paljonko digitalisoiminen maksaisi?

Näihin kysymyksiin voimme yhdessä löytää vastaukset. Oddy Tech on valittu Yrityksen kehittämispalveluiden puitetoimittajaksi (ELY) ja voimme toteuttaa teille seuraavan konseptin ELY:n tukemana.

ELY – yrityksen kehittämispalvelut

Konseptin kuvaus

Digitaalisuudesta lisää tuottavuutta liiketoimintaan
Aiheesta kirjoitetaan ja puhutaan paljon, mutta monelle yritykselle on hankala hahmottaa, mitä tämä voisi tarkoittaa heidän kohdallaan.
Olemme tuotteistaneet kokonaisuuden, jossa yrityksen kanssa käydään läpi digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia juuri ko yrityksen näkökulmasta. 

Taustatehtävät – näiden avulla saamme hyvän kuvan asiakasyrityksen nykytilanteesta, tunnistetuista kipupisteistä, tavoitteista ja toiveista.

Workshop sisältö – taustatehtävien perusteella rakennamme workshop sisällön vastaamaan asiakkaan tarvetta.

Workshop – näiden päivien aikana pureudutaan yrityksen mahdollisuuksiin tehostaa liiketoimintaansa digitaalisia ratkaisuja hyödyntämällä. Löydetään yhdessä välitavoitteita, jotka tukevat liiketoiminnan tavoitteita. Ymmärretään käytössä olevat järjestelmät, niiden roolit sekä mahdolliset integraatiotarpeet.

Loppuraportti – koostamme yritykselle selkeän ehdotuksen:

  • Mihin liiketoiminnan kohtiin digitaaliset ratkaisut toisivat hyötyä.
  • Miten tunnistetut asiat kannattaa priorisoida.
  • Millaisia säästöjä voidaan saada aikaan.
  • Mikä olisi realistinen investointien suuruus, mikäli ehdotuksia lähdetään toteuttamaan

Tyypillisesti suunnitelma konkretisoituu jatkokehitysprojekteina. Niihin voidaan myös hakea ELY:n suurempaa hankerahoitusta. Voimme auttaa myös hankehakemuksen tekemisessä.

Mitä tämä vaatii asiakkaalta? 

Kokonaisuudessa asiakasta tarvitaan täyttämään ennakkotehtävät (arvio 1/2 päivää), osallistumaan workshoppiin (2 x 4h) ja loppuraportin läpikäyntiin (arvio 2h).

Kokonaiskustannus asiakkaalle on 1 500 € + alv ja ELY maksaa loppuosan 4 500 € + alv.

Heräsikö mielenkiinto? Olisiko tästä teille hyötyä? Laita viestiä tulemaan, niin autan sinua mielelläni! jukka.leino(at)oddy.fi tai +358 40 516 7612