Mobiilisovellus laskemaan vapaa rajaa vaarallisten aineiden kuljetuksissa

Mobiilisovellus IOS, Android ja Windows alustoille laskemaan vapaa rajaa vaarallisten aineiden kuljetuksissa.

So­vel­lus hel­pot­taa ja no­peut­taa suu­res­ti vaa­ral­lis­ten ai­nei­den kul­jet­ta­jien, lä­het­tä­jien, tur­val­li­suus­neu­vo­nan­ta­jien ja mui­den kul­je­tus­ket­jus­sa työs­ken­te­le­vien työ­tä. So­vel­luk­sen myö­tä ADR-kul­je­tuk­set siir­ty­vät vii­mein­kin di­giai­ka­kau­del­le.