Intranet ja extranet ratkaisut

Intranet

Organisaation sisäiseen käyttöön tai muille rajatuille käyttäjäryhmille tarkoitetut Intranet -palvelut rakennetaan yleensä tukemaan spesifisiä prosesseja tai tarpeita. Tällaisia ovat esimerkiksi organisaation sisäisen tiedon jakaminen, sisäiset mittarit, henkilöstöhallinnon käytännöt, perehdyttämisprosessit, sisäinen laadunvalvonta, poikkeamaseuranta sekä sisäisen koulutusmateriaalin hallinta.

Yleisesti Intranet -palvelut rakentuvat organisaation tai ryhmän kulttuurin ympärille. Meille tärkeää on auttaa asiakkaitamme luomaan juuri heidän kulttuuriin ja organisaatioon sopiva ratkaisu. Toteutamme niin suuria kuin pieniäkin Intranet -palveluita ja tarvittaessa yhdistämme palvelut muihin sisäisiin tai ulkoisiin järjestelmiin.

Extranet

Extranet -palveluilla tarkoitetaan yleensä tietyn organisaation ja tämän sidosryhmien välisessä käytössä olevaa palvelua. Palvelun tuoma lisäarvo löytyy viestinnän ja operatiivisten toimintojen tehostamisessa organisaation ja sidosryhmien välillä. Esimerkiksi verkkopankki voidaan luokitella Extranet -palveluksi jossa käyttäjät saavat pankin henkilökunnan palvelut käyttöönsä yhteisestä palvelusta.

Yleisimpiä extranet palveluita ovat:

  • Tilauskanava sidosryhmille
  • Palveluportaali asiakkaille
  • Kanta-asiakkuus palvelu asiakkaille

Extranet palveluiden tarkoitus on siis tehostaa sidosryhmien kanssa toimivia prosesseja, mutta myös samalla parantaa asiakaskokemusta sekä ostouseutta.

Haluat kasvattaa bisnestäsi.
Niin mekin.
Ota yhteyttä.

Kutsu meidät maksuttomalle kartoituskäynnille, jossa ymmärrämme ja analysoimme haasteesi sekä siihen parhaiten vastaavat mahdollisuudet.

Kartoitus ei sido sinua mihinkään, vaan sen jälkeen päätät itse, haluatko meiltä näkemystämme vastaavan tarjouksen. Reilua, eikö totta?