Tuloksellinen verkkosivusto kytkeytyy yrityksesi liiketoimintaan ja strategiaan. Verkkosivustot ovat muutakin kuin tiedotuskanava ja brändimielikuvan vahvistaja. Oikein suunniteltuna verkkosivustot tuovat lisäarvoa asiakkaalle sekä toimii mukana yrityksen myynnin, asiakaspalvelun ja markkinoinnin prosesseissa.

Suunnittelumme pohjautuu aina asiakkaan todelliseen tarpeeseen. Kartoitamme alussa yrityksen liiketoiminnan ja suunnittelemme verkkosivustot tukemaan liiketoimintaa.

Verkkosivustoihin kuuluu vahvana osana myös intra– ja extranet ratkaisut.

Miksi ja milloin verkkosivusto Oddyltä?

  • Standartoidut ratkaisumallit takaavat jatkokehityksen mahdollisuuden
  • Aina tekninen SEO huomioonotettu
  • Mobile first toteutus takaa mobiiliyhteensopivuuden
  • Mahdollisuus myynti ja markkinointi prosessien automatisointiin verkkosivustolla
  • Meidän asiakkaamme haluavat verkkosivustolta enemmän kuin näyteikkunaa

Hintapisteet: vuotuiset kehitysinvestoinnit 10 000 – 80 000 €

Suunnittelu

Tuloksellisesti toimivien verkkosivujen tulee kytkeytyä yrityksesi liiketoimintaan ja strategiaan. Verkkosivut ovat muutakin kuin tiedotuskanava ja brändimielikuvan vahvistaja. Oikein rakennettuna sivusto hahmottaa asiakkaallenne, mitä lisäarvoa pystytte liiketoiminnallanne heille tuottamaan.

Suunnittelumme pohjautuu aina asiakkaan todelliseen tarpeeseen. Kartoitamme alussa yrityksen liiketoiminnan ja suunnittelemme verkkosivustot tukemaan yrityksen strategiaa. Emme siis vain tee graafista suunnitelmaa, vaan mietimme, miten verkkosivusto tukisi mahdollisimman hyvin yrityksen toimintaa.

Responsiivinen verkkosivusto

Responsiivinen suunnittelu mahdollistaa sen, että verkkosivu skaalautuu eli mukautuu sopivaan kokoon eri päätelaitteilla katsottaessa. Tällöin katsojalle näytetään eri päätelaitteelle optimoitua sisältöä muodossa, joka toimii eri näytön leveyksillä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että isolla näytöllä esimerkiksi uutisia voi olla kolme palstaa vierekkäin, tabletilla kaksi ja matkapuhelimella yksi. Sisällöntuottajan kannalta on tehokasta ja helpointa tarjota tarkalleen sama sisältö eri päätelaitteille. Responsiivinen suunnittelu takaa sen, että sisältö näytetään sopivassa järjestyksessä ja muodossa eri laitteilla.

Verkkosivusto on muutakin kuin mainos

Verkkosivusto voi olla paljon muuta kuin kuvia, tekstiä tai videoita. Verkkosivuston yhteyteen voidaan luoda esimerkiksi myynnin työkaluja, myynnin ja markkinoinnin automaatioita, asiakkaita sitouttavia klubeja tai tarjouslaskureita.

Hyvä verkkosivusto ei pelkästään esittele yrityksen palveluita tai tuotteita, vaan toimii esimerkiksi myynnin apuvälineenä, asiakaspalvelijana tai asiakkaan sitouttajana yritykseen. Laajentamalla verkkosivustoa erilaisilla toiminnallisuuksilla voidaan saada huomattavaa kilpailuetua.

Oletko kiinnostunut kehittämään verkkosivuista digitaalisen liiketoiminnan? Kutsu meidät visiitille tai jätä tarjouspyyntö. Kartoitetaan yhdessä verkon tuomat mahdollisuudet liiketoiminnassasi.