Käyttöliittymä eli UI suunnittelu

Käyttöliittymäsuunnitteluun viitataan usein lyhenteellä UI. UI suunnittelu keskittyy siihen, miten valmiin tuotteen tai palvelun käyttämisestä tehdään helppoa eri käyttäjille.

Käyttöliittymäsuunnittelussa suunnitellaan käyttäjille tarpeelliset ominaisuudet ja elementit sekä palvelun rakenne. Käyttöliittymän osia ovat esimerkiksi navigaatiopalkit ja lomakkeet. Käyttöliittymäsuunnittelu varmistaa, että tuotteesi on ymmärrettävä ja helppokäyttöinen kohdeyleisölle.

Millainen on hyvä käyttöliittymä?

  • Käyttäjän ei tarvitse pysähtyä miettimään, kuinka sovellus toimii
  • Toimii hyvin sekä pöytäkoneella, tabletilla että matkapuhelimella
  • Nopea, johdonmukainen, näyttävä, noudattaa yleisiä käytäntöjä
  • Suunniteltu tarkoitetulle kohderyhmälle

Miksi käyttöliittymäsuunnittelulla on väliä?

  • Saa asiakkaat palaamaan sivustollesi tai palveluusi uudelleen
  • Vähentää työntekijöidesi stressiä ja tehostaa heidän työskentelyään
  • Vähentynyt koulutuksen ja tukipyyntöjen tarve
  • Parantaa asiakkaidesi tai työntekijöidesi tyytyväisyyttä brändiäsi kohtaan

Käyttökokemus eli UX suunnittelu

Käyttökokemus ja käytettävyys sekoitetaan hyvin useasti toisiinsa. Käyttökokemus rakentuu todella useasta eri palasesta ja käytettävyys taas on yksi käyttökokemukseen vaikuttavista tekijöistä. Mistä siis käyttökokemus syntyy ja miksi hyvään käyttökokemukseen tulisi pyrkiä?

Teknologia, toiminnallisuudet, design, yrityksen viestintä, liiketoiminta sekä liiketoimintamallit kaikki vaikuttavat käyttökokemukseen. Varmasti jo tässä vaiheessa monelle heräsi kysymys, miten liiketoimintamalli vaikuttaa käyttökokemukseen esimerkiksi verkkosovelluksessa.   

Käyttökokemus alkaa syntyä jo paljon ennen tuotteen ostoa, tai palvelun käyttöä esimerkiksi mainonnan, designin ja viestinnän kautta. Se millaiset odotukset käyttäjä luo tuotteesta tai esimerkiksi sovelluksesta asettaa paljon ennakko-odotuksia käyttökokemukselle.

Asiakas siis luo odotuksia käyttökokemukselleen jo paljon ennen tuotteen tai palvelun käyttöä.   Kun asiakas on saanut hyvän ensivaikutelman ja alkaa käyttämään tuotetta tai palvelua, olisi käyttökokemuksen pysyttävä vähintäänkin samana tai jopa kasvettava käyttöönoton myötä. Tähän asiaan voidaan vaikuttaa toiminnallisuuksilla, teknologialla, liiketoimintamalleilla sekä designillä. Tässä vaiheessa yhteenvetona: esimerkiksi verkkopalvelussa teknologia, design ja helppokäyttöisyys ei takaa hyvää käyttökokemusta jos liiketoimintamalli ei toimi (esimerkiksi asiakaspalvelu ei toimi).  

Hyvään käyttökokemukseen ei siis ole oikotietä teknologian tai toiminnallisuuksien takana, vaan kaikkien palasten on sovittava yhteen niin, että ne tukevat toisiaan. Kun kaikki palaset tukevat toisiaan, huonojakin käyttökokemuksia voidaan paikata esimerkiksi tehokkaalla asiakaspalvelulla ja neuvonnalla.  

Mitä hyötyä on pyrkiä täydelliseen käyttökokemukseen?  

Asiakastyytyväisyys, myynti, maine, tuottavuus sekä monet muut asiat kumpuavat asiakkaiden saamista käyttökokemuksista. Hyvän käyttökokemuksen saanut ihminen saa yleensä mielihyvää tuotteen tai palvelun käytöstä (ns. onnistumisen iloja). Näitä mielihyvän tunteita hän on yleensä valmis jakamaan myös eteenpäin. Huono käyttökokemus saa ihmisen tuntemaan itsensä epäonnistuneelta tai jopa tyhmältä, joka taas johtaa negatiivisiin vaikutuksiin esimerkiksi suositteluissa, yrityksen maineessa, myynnissä jne.

Loppuun vielä lukuja 

66% mobiilisovelluksen lataajista latasi sovelluksen suosittelun perusteella
95% kävijöistä poistuu palveluista ilman ostosta
83% kävijöistä poistuu verkkosovelluksesta huonon käyttökokemuksen takia
Yleensä projektien budjeteista 10% käytetään käyttökokemuksen parantamiseen