Visuaalinen prototyyppi ilman ohjelmointia

Koska toteutettavista sovelluksesta ei yleensä ole tarkempaa vaatimus- ja toiminnallisuusmääritelmää, ehdotamme hyvin useasti projektin ensimmäiseksi vaiheeksi visuaalista prototyyppiä. Lopputulemana on ohjelmiston vaatimusmäärittely sekä visuaalinen prototyyppi. Visuaalisella prototyypillä pyritään ymmärtämään lopullisen ohjelmistotuotteen ominaisuudet ilman ohjelmointityötä. Tällä vaiheella varmistetaan sovelluksen kustannustehokkuus ja vältetään turha säätö projektin aikana.

  • Prototyyppi on selailtavissa, kuten normaali sovellus, muttei sisällä kaikkia dynaamisia toiminnallisuuksia
  • Tuotantosuunnitelma alkaa käyttötapauskuvauksilla, jotka viedään prototyyppiin
  • Käyttötapauskuvaukset kertovat, miten loppukäyttäjä tulisi sovellusta käyttämään eri rooleissa
  • Lisäksi prototyyppi sisältää tarkennetun teknisen kuvauksen toteutettavasta järjestelmästä

Visuaalinen protomalli rautalangoin

Vaatimusmäärittelyn mukainen prototyyppi. Prototyyppi toimii demottavana alustana, ilman toiminnallisia ominaisuuksia, mutta kuitenkin niin, että siitä selviää mitä tapahtuu mitäkin nappia painamalla. Tämä antaa molemmille osapuolille vielä paremman näkemyksen siitä, mitä ollaan tekemässä ja poistaa heti alussa mahdolliset väärinymmärrykset. Rautalankaversio prototyypistä ei sisällä vielä UI elementtejä eli ns. graafisia elementtejä.

Haluat kasvattaa bisnestäsi.
Niin mekin.
Ota yhteyttä.

Kutsu meidät maksuttomalle kartoituskäynnille, jossa ymmärrämme ja analysoimme haasteesi sekä siihen parhaiten vastaavat mahdollisuudet.

Kartoitus ei sido sinua mihinkään, vaan sen jälkeen päätät itse, haluatko meiltä näkemystämme vastaavan tarjouksen. Reilua, eikö totta?
Ohjelmistokehitys

Toteutamme selaimessa ja mobiilissa toimivia digitaalisia palveluita ja tuotteita kuten Koulutusalustoja, Mobiilisovelluksia, Palvelualustoja, Digitaalisten tuotteiden myyntialustoja, Toiminnanohjausjärjestelmiä, Asiakkuundenhallintajärjestelmiä, CRM-työkaluja, Työajanhallintasovelluksia sekä Viestintäalustoja.

Lue lisää

Suunnittelu ja konseptointi

Digitaalisten palveluiden ja tuotteiden suunnittelu ja konseptointi

Lue lisää

Liiketoiminta-
prosessien digitalisointi

Liiketoimintaprosessien digitalisointi luo pohjan yrityksesi kasvulle haastamalla vanhat toimintamallit uusilla, digitaalisilla ratkaisuilla.

Lue lisää