Koska toteutettavista sovelluksesta ei yleensä ole tarkempaa vaatimus- ja toiminnallisuusmääritelmää, ehdotamme hyvin useasti projektin ensimmäiseksi vaiheeksi visuaalista prototyyppiä. Lopputulemana on ohjelmiston vaatimusmäärittely sekä visuaalinen prototyyppi. Visuaalisella prototyypillä pyritään ymmärtämään lopullisen ohjelmistotuotteen ominaisuudet ilman ohjelmointityötä. Tällä vaiheella varmistetaan sovelluksen kustannustehokkuus ja vältetään turha säätö projektin aikana.

  • Prototyyppi on selailtavissa, kuten normaali sovellus, muttei sisällä kaikkia dynaamisia toiminnallisuuksia
  • Tuotantosuunnitelma alkaa käyttötapauskuvauksilla, jotka viedään prototyyppiin
  • Käyttötapauskuvaukset kertovat, miten loppukäyttäjä tulisi sovellusta käyttämään eri rooleissa
  • Lisäksi prototyyppi sisältää tarkennetun teknisen kuvauksen toteutettavasta järjestelmästä

Visuaalinen protomalli rautalangoin

Vaatimusmäärittelyn mukainen prototyyppi. Prototyyppi toimii demottavana alustana, ilman toiminnallisia ominaisuuksia, mutta kuitenkin niin, että siitä selviää mitä tapahtuu mitäkin nappia painamalla. Tämä antaa molemmille osapuolille vielä paremman näkemyksen siitä, mitä ollaan tekemässä ja poistaa heti alussa mahdolliset väärinymmärrykset. Rautalankaversio prototyypistä ei sisällä vielä UI elementtejä eli ns. graafisia elementtejä.