Suunnittelemme ja konseptoimme digitaalisia tuotteita ja palveluita seuraavanlaisella prosessilla.

Katso suurempana

Konsepti ja tavoitteet

Suunnitteluprojektimme aloitetaan määrittelypalaverilla johon osallistuu projektijohto molemmilta osapuolilta. Määrittelypalaverissa määritellään ja suunnitellaan palvelun konsepti sekä käydään läpi palvelun tarkoitus.

Käymme määrittelypalavereissa läpi aina tietyt asiat, jotta pääsemme samalle aaltopituudelle mahdollisessa hankkeessa. Voimme hyödyntää määrittelyssä myös LSC (Lean Service Creation) mallia.

Analyysit ja analytiikka

Jos toteutettavasta palvelu ei ole täysin uusi ja palveluun on asennettu analytiikka esimerkiksi Google Analytics keräämään kävijätietoa, voidaan se analysoida projektin lähtöaineistoksi. Myös nykyisen datan ja sisällön läpikäynti on tärkeää, mitä ja missä muodossa tarvitsemamme sisältö/data on.

Käyttäjäpolut ja käyttötapaukset

Käyttötapaukset kertovat sovelluksen ominaisuuksista kuka, miten ja miksi niitä käytetään. Tämä helpottaa kehittäjiä ymmärtämään toiminnallisuuden perimmäisen toteutuksen syyn. Jos ominaisuuden perimmäinen tarve ymmärretään voi toteutusmalli yksinkertaistua huomattavasti alkuperäisestä.

Käyttäjäpolut visualisoivat polun jonka käyttäjä ohjelmistossa tai verkkosivustossa suorittaa ennen viimeistä haluttua lopputulosta.

MVP vaatimusmäärittely

MVP (Minimum Viable Product) vaatimusmäärittelyssä kokoamme yhteen dokumenttiin digitaalisen palvelun tai tuotteen ominaisuudet.

Tässä vaiheessa on asiakkaallamme mahdollisuus muuttaa ja lisätä ominaisuuksia haluamansa mukaan MVP toteutukseen. Koska käytämme ketteriä ohjelmistokehitysmenetelmiä, on aina mahdollista lisätä uusia ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia myös myöhemmin projektissa. Yleisesti kehityshankkeissa tulee muutostarpeita käyttäjäpalautteen mukana heti ensimmäisen virallisen julkaisun jälkeen. Toimintatapamme mahdollistaa nopean reagoinnin muutoksiin niin että emme keskeytä sovittujen ominaisuuksien kehitystä.

Visuaalinen protomalli rautalangoin

Seuraavaksi sovelluksesta tehdään MVP vaatimusmäärittelyn mukainen prototyyppi. Prototyyppi toimi demottavana alustana, ilman toiminnallisia ominaisuuksia, mutta kuitenkin niin, että siitä selviää mitä tapahtuu mitäkin nappia painamalla. Tämä antaa molemmille osapuolille vielä paremman näkemyksen siitä, mitä ollaan tekemässä ja poistaa heti alussa mahdolliset väärinymmärrykset. Rautalankaversio prototyypistä ei sisällä vielä UI elementtejä eli ns. graafisia elementtejä.

Tarkennettu MVP kokonaisuus

Prototyypin jälkeen palvelun toiminnallisuudet konkretisoituvat ja tarkentuvat. Tässä hetkessä onkin hyvä kasata tuotteen tai palvelun ominaisuudet vielä kertaalleen yhteen.

Visuaalinen proto jossa mukana UI

Käyttöliittymän graafiset elementit suunnitellaan tässä vaiheessa. Yleensä tämä vaihe aloitetaan vasta kun asiakas on hyväksynyt tarkennetun MVP projektikokonaisuuden. Tässä vaiheessa asiakas voi myös tarvittaessa perääntyä hankkeesta.

Visuaalisella prototyypillä pyritään ymmärtämään lopullisen ohjelmistotuotteen ominaisuudet ilman ohjelmointityötä. Tällä vaiheella varmistetaan sovelluksen kustannustehokkuus ja vältetään turha säätö projektin aikana. Tässä vaiheessa prototyyppiin lisätään kuvat sekä muut graafiset elementit kuten värit ja typografia.

Lue lisää prototyypistä