Toteutamme verkossa toimivia sovelluksia ja digitaalisia palveluita asiakaskohtaisiin tarpeisiin. Verkossa toimivia sovelluksia ovat esimerkiksi selaimella käytettävät verkkopankit, matkahaku palvelut, lentolippujen varausjärjestelmät, koulutusalustat sekä karttapalvelut. Yleensä kokonaisvaltaiset projektimme kattavat suunnittelun, ohjelmistokehityksen sekä ylläpidon. Eli toteutamme sovellukset aina alkumäärittelystä julkaisuun.

Miksi ja milloin sovellus Oddy Tech:ltä

 • Ratkaisee asiakaskohtaisen tarpeen, johon ei ole saatavilla valmisohjelmistoa
 • Kun tarve luoda markkinoille täysin uudenlainen digitaalinen palvelu
 • Kustannustehokas toimintatapa, jonka tulokset ovat läpinäkyviä
 • Standartoidut ratkaisumallit
 • Annamme realistiset aikataulut
 • Panostamme asiakasyhteydenpitoon
 • Avoin lähdekoodi
 • Sopimusriippumattomuus
 • Jatkokehitys mukautuu uusiin ideoihin ja liiketoiminnan tarpeisiin myös tulevaisuudessa

Hintapisteet: vuotuiset kehitysinvestoinnit 10 000 – 100 000 €

Toteutamme mm. seuraavanlaisia verkossa toimivia sovelluksia

Toteutamme räätälöityjä sovelluksia asiakkaan tarpeisiin perustuen. Olemme toteuttaneet mm. 

 • koulutusalustoja,
 • myyntijärjestelmiä,
 • kyselytutkimuksen työkaluja,
 • tarjouslaskureita,
 • toiminnanohjaus-, ERP-,
 • myynti-,
 • tuotehallinta-, PIM-,
 • asiakkuuden hoito-, CRM-,
 • intranet-,
 • extranet-,
 • rahoitus-,
 • laskutus-,
 • työaika-

yms. järjestelmiä.

Sovelluksen tuotanto ketterästi

Ketterä ohjelmistokehitys suosii kustannustehokasta nopeisiin ja joustaviin iteraatioihin perustuvaa ratkaisumallia, joiden tarkoituksena on tuottaa asiakkaalle konkreettisia osajulkaisuja kohti valmista ohjelmistoa.

Yleinen prosessimme kehityshankkeissa

Ratkaisemme siis usein kehityshankkeissamme asiakaskohtaisia prosesseja, digitaalisen tuotekehityksen ammattilaisina.

Käyttämämme teknologiat

Käytämme kehityshankkeissa aina mahdollisuuksien mukaan avoimen lähdekoodin teknologioita.

Tutustu teknologioihin