Toteutamme verkossa toimivia sovelluksia ja digitaalisia palveluita asiakaskohtaisiin tarpeisiin. Verkossa toimivia sovelluksia ovat esimerkiksi selaimella käytettävät verkkopankit, matkahaku palvelut, lentolippujen varausjärjestelmät, koulutusalustat sekä karttapalvelut. Yleensä kokonaisvaltaiset projektimme kattavat suunnittelun, ohjelmistokehityksen sekä ylläpidon. Eli toteutamme sovellukset aina alkumäärittelystä julkaisuun.

Miksi ja milloin sovellus Oddy Tech:ltä

  • Ratkaisee asiakaskohtaisen tarpeen, johon ei ole saatavilla valmisohjelmistoa
  • Kun tarve luoda markkinoille täysin uudenlainen digitaalinen palvelu
  • Kustannustehokas toimintatapa, jonka tulokset ovat läpinäkyviä
  • Standartoidut ratkaisumallit
  • Annamme realistiset aikataulut
  • Panostamme asiakasyhteydenpitoon
  • Avoin lähdekoodi
  • Sopimusriippumattomuus
  • Jatkokehitys mukautuu uusiin ideoihin ja liiketoiminnan tarpeisiin myös tulevaisuudessa

Toteutamme mm. seuraavanlaisia verkossa toimivia sovelluksia

Toteutamme räätälöityjä sovelluksia aina asiakkaan tarpeen mukaan. Toteuttamiamme ratkaisuja ovat mm.

Sovelluksen tuotanto ketterästi

Ketterä ohjelmistokehitys mahdollistaa kustannustehokkaan, nopean ja joustavan tuotannon. Siinä asiakas saa konkreettisia osajulkaisuja matkalla kohti valmista ohjelmistoa.

Yleinen prosessimme kehityshankkeissa

Ratkaisemme usein asiakkaidemme työläitä ja aikaavieviä prosesseja digitaalisilla keinoilla.

Käyttämämme teknologiat

Käytämme kehityshankkeissa aina mahdollisuuksien mukaan avoimen lähdekoodin teknologioita.

Tutustu teknologioihin