Ketterä ohjelmistokehitys tarkoittaa sovelluksen toteuttamista pienissä osissa yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Ketterä ohjelmistokehitys suosii kustannustehokasta nopeisiin ja joustaviin iteraatioihin perustuvaa ratkaisumallia, joiden tarkoituksena on tuottaa asiakkaalle konkreettisia osajulkaisuja kohti valmista ohjelmistoa. Ketterän kehityksen vahvuus oikein toteutettuna on ratkaisun löytäminen asiakastarpeeseen näiden kokeilujen ja prototyyppien kautta. Näin oikea ratkaisu kristallisoituu projektitiimille hankkeen edetessä ja konretisoituu lopulta asiakkaalle lisäarvoa tuottavaksi palveluksi. Osa ohjelmistoyrityksistä tekee kehitystyötä päämäärättömästi. Kun kyse on Oddy Tech:n ohjelmistohankkeista, ne viedään maaliin saakka kustannustehokkaasti ja laadukkaasti.

Ketterän ohjelmistokehityksen hyödyt

  • Ratkaisee asiakaskohtaisen tarpeen, johon ei ole saatavilla valmisohjelmistoa
  • Lyhyet iteraatiot pienentävät projektin riskejä
  • Projektin suuntaa pystytään tarkentamaan ketterästi opittuun perustuen
  • Kustannustehokas toimintatapa jonka tulokset ovat läpinäkyviä
  • Tuottaa innovatiivisia toimintamalleja ja palveluja kilpailuetua synnyttäen
  • Automoi prosesseja, joita tehtiin aiemmin käsityönä
  • Hyödyntää valtavaa määrää open source-komponentteja, joita yhdistellään asiakastarpeen mukaan.
  • Avoimen lähdekoodin toteutuksissa ei aiheuta asiakkaalle teknologialoukkua tiettyyn it-toimittajaan tai ohjelmistoon.
  • Integroituu muihin järjestelmiin, kuten toiminnanohjaukseen, tai maksamisen ratkaisuihin.
  • Jatkokehitys mukautuu uusiin ideoihin ja liiketoiminnan tarpeisiin myös tulevaisuudessa.