Organisaation sisäiseen käyttöön tai muille rajatuille käyttäjäryhmille tarkoitetut Intranet -palvelut rakennetaan yleensä tukemaan spesifisiä prosesseja tai tarpeita.

Tällaisia ovat esimerkiksi

  • organisaation sisäisen tiedon jakaminen,
  • sisäiset mittarit,
  • henkilöstöhallinnon käytännöt,
  • perehdyttämisprosessit,
  • sisäinen laadunvalvonta,
  • poikkeamaseuranta
  • sisäisen koulutusmateriaalin hallinta sekä
  • raportointi

Yleisesti Intranet -palvelut rakentuvat organisaation tai ryhmän kulttuurin ympärille. Meille tärkeää on auttaa asiakkaitamme luomaan juuri heidän kulttuuriin ja organisaatioon sopiva ratkaisu. Toteutamme niin suuria kuin pieniäkin Intranet -palveluita ja tarvittaessa yhdistämme palvelut muihin sisäisiin tai ulkoisiin järjestelmiin.

Millainen intranet oikeasti palvelee työntekijää?

Intranet mielletään helposti pelkkänä tiedonjakokanavana. Nykypäivän Intranet on kuitenkin paljon muuta kuin pelkkä tiedonjakokanava, se toimii digitaalisena apuvälineenä työntekijälle suorittaa jokapäiväiset työtehtävät.

Johtajille intranet voi tarkoittaa KPI mittariston rakentamista intranet palveluun. Hyviä esimerkkejä rakentamistamme KPI mittareista intranet palveluihin ovat myynnin scorecard mittaristot sekä liiketoiminnan KPI mittarit.

Intranetissä on myös helppo digitalisoida tiettyjä sisäisiä prosesseja automatisoimalla tiedon vienti ja tuonti sekä tuomalla tieto jatkuvasti saataville.