Extranet -palveluilla tarkoitetaan yleensä tietyn organisaation ja tämän sidosryhmien välisessä käytössä olevaa palvelua. Palvelun tuoma lisäarvo löytyy viestinnän ja operatiivisten toimintojen tehostamisessa organisaation ja sidosryhmien välillä. Esimerkiksi verkkopankki voidaan luokitella Extranet -palveluksi jossa käyttäjät saavat pankin henkilökunnan palvelut käyttöönsä yhteisestä palvelusta.

Yleisimpiä extranet palveluita ovat:

  • Tilauskanava sidosryhmille
  • Palveluportaali asiakkaille
  • Kanta-asiakkuus palvelu asiakkaille
  • Itsepalvelukanava tilauksiin ja sopimusmuutoksiin
  • Tuotekonfiguraattori

Extranet palveluiden tarkoitus on siis tehostaa sidosryhmien kanssa toimivia prosesseja, mutta myös samalla parantaa asiakaskokemusta sekä ostouseutta.

Extranet itsepalvelukanavana

Extranet palvelun yleisin muoto on kirjautumisen taakse suljettu verkkosivusto. Kirjautumisen jälkeen käyttäjä voi nähdä ja luoda sisältöä mitä ilman kirjautumista ei näe tai voi luoda.

Itsepalvelukanavista tutuimpia extranet palveluita ovat jälleenmyyjäportaalit, pankkien tarjoamat verkkopankit, tukkuliikkeiden tilauskanavat sekä operaattoreiden tarjoamat itsepalvelukanavat.

Miten extranet palvelua tulisi lähteä suunnittelemaan

Extranet palvelun suunnittelu kannattaa aloittaa loppukäyttäjien tarpeista. Mitä hyötyä ja lisäarvoa voit tuottaa loppuasiakkaallesi sähköisellä palvelukanavilla. Pelkkä yrityksen viestin perille vieminen ei tuo lisäarvoa käyttäjälle, kun taas esimerkiksi laskutustietojen muuttaminen nopeasti verkkopalvelun kautta antaa lisäarvoa huomattavasti.

Meidän tapamme lähestyä extranet palveluita on tarkka lähtötilanne analyysi. Mietimme ensin mitä järjestelmiä on olemassa, mistä tietoa tulisi kerätä ja minne sitä tulisi viedä.