Analyytiinen verkkosivuston jatkokehitys tarkoittaa verkkosivuston kehitystä verkkoanalytiikkaan pohjautuvien huomioiden pohjalta. Voimme puhua myös konversio-optimoinnista (CRO), jonka tarkoituksena on saada enemmän tuottoa verkkosivustosi kävijöistä.

Miksi keskittyä verkkopalvelun jatkokehitykseen?

Verkkokaupan tavoite on yleensä myynti ja verkkosivuston tavoite luoda yhteydenottoja tai liidejä. Yleisesti ottaen isompi kävijämäärä kasvattaa myyntiä ja yhteydenottojen määrää. Toinen tapa yhteydenottojen ja myynnin lisäämiseen on parantaa verkkokaupan tai verkkosivuston sisältöä ja toiminnallisuutta niin, että ihmiset ostavat useammin tai ottavat yhteyttä helpommin. Tämä on mahdollista esimerkiksi madaltamalla yhteydenoton kynnystä tai parantamalla verkkopalvelun käyttökokemusta.

Verkkopalvelu joka ei kehity vanhentuu jolloin yhteydenottojen tai tilausten määrä rupeaa tippumaan. Siksi onkin tärkeää kehittää verkkopalvelua jatkuvilla pienillä askelilla. Parhaassa tapauksessa palvelu ei vanhene vaan kehittyy paremmaksi vuodesta toiseen.

Verkkoanalytiikka tarjoaa verkkosivustosta tietoa esimerkiksi:

  • Tulisiko verkkopalvelun nopeuteen kiinnittää huomiota
  • Mitkä sisällöt eivät toimi
  • Onko ostosuppilossa pullonkauloja
  • Onko hakukonelöydettävyydessä ongelmia
  • Onko käyttökokemuksessa tai selailtavuudessa ongelmia
  • Mihin eri vaiheisiin ihminen pysähtyy verkkosivustolla pyytäessään tarjousta

Verkkosivustoa voidaan siis kehittää näiden faktojen pohjalta, niin että verkkosivusto tuo enemmän tuloksia.