Sovelluksen jatkokehityksessä kannattaa turvautua analytiikan antamiin tuloksiin. Voidaan puhua myös konversio-optimoinnista (CRO), jonka tarkoituksena on saada enemmän tuottoa sovelluksesi käyttäjistä.

Sovellusanalytiikka tarjoaa sovelluksesta tietoa esimerkiksi:

  • Tulisiko sovelluksen nopeuteen kiinnittää huomiota
  • Mitkä sisällöt eivät toimi
  • Onko ostosuppilossa pullonkauloja
  • Onko löydettävyydessä ongelmia
  • Onko käyttökokemuksessa tai selailtavuudessa ongelmia
  • Mihin eri vaiheisiin ihminen pysähtyy

Sovellusta voidaan siis kehittää näiden faktojen pohjalta, niin että sovellus tuo enemmän tuloksia.