Teknologiaosaamista tarvitaan kaikkialla.

Nykyään kaikissa yrityksissä tarvitaan teknologiaosaamista. Älä siis hanki teknologiaa vaan osaamista valita oikeita teknologioita käyttöönne ja etenkin soveltaa niitä tarpeidenne mukaan!

Oddy Tech:llä näkemystä löytyy ja siksi olemmekin nostaneet eturintamaan asiakassuhteen ja toteutuksen sujuvuuden. Tässä muutama asia, jotka ovat meille tärkeitä asiakassuhteissa ja toteutuksissa:

  • Realististen aikataulujen luonti
  • Asiakasyhteydenpito
  • Avoin lähdekoodi
  • Sopimusriippumattomuus

Ohjelmistokehitys

Toteutamme selaimessa ja mobiilissa toimivia digitaalisia palveluita ja tuotteita kuten Koulutusalustoja, Mobiilisovelluksia, Palvelualustoja, Digitaalisten tuotteiden myyntialustoja, Toiminnanohjausjärjestelmiä, Asiakkuundenhallintajärjestelmiä, CRM-työkaluja, Työajanhallintasovelluksia sekä Viestintäalustoja.

Lue lisää

Suunnittelu ja konseptointi

Digitaalisten palveluiden ja tuotteiden suunnittelu ja konseptointi

Lue lisää

Liiketoiminta-
prosessien digitalisointi

Liiketoimintaprosessien digitalisointi luo pohjan yrityksesi kasvulle haastamalla vanhat toimintamallit uusilla, digitaalisilla ratkaisuilla.

Lue lisää