Millaiset asiakkaat ovat teille kannattavimpia?

Asiakkaiden segmentointi

Asiakkaiden segmentointi auttaa tunnistamaan parhaat.

Asiakkaiden segmentointi on yllättävän monille vieras käsite. Kaikki vaalivat omaa asiakaskuntaansa, mutta harva on oikeasti perehtynyt sen todelliseen sisältöön ja laatuun. Asiakaskunnasta tiedetään tyypillisesti kokonaismäärä ja pystytään nostamaan esille yrityksen tärkeimmät asiakkaat. Tärkeimpään asiakasryhmään päätyy usein suurimmilla ostoilla. Tähän tieto asiakkaista usein loppuukin.

Yksinkertaisimmillaan asiakkaat ovat hyviä ja huonoja

Asiakkaiden segmentoinnilla tarkoitetaan asiakaskunnan jakamista erilaisiin ryhmiin useamman muuttujan perusteella. Perinteisesti jako on toteutettu ostomäärän perusteella; on hyviä asiakkaita ja on vähemmän hyviä asiakkaita. Segmentointiin kannattaa kuitenkin suhtautua laajemmin, millä toimialalla yritys toimii, mikä on asiakkaan liikevaihtoluokka, henkilöstömäärä, mitä eri tuotteita yritys on ostanut, kuinka usein asiakas ostaa, paljonko asiakas tuottaa ostoillaan katetta, missä yritys sijaitsee jne. Näiden tietojen valossa asiakkaita voidaankin jakaa useampaa eri segmenttiin ja löytää yritykselle kaikkein kannattavimpia asiakkaita sekä tunnistaa ei kannattavia asiakkuuksia.

Kun asiakkaat on saatu järjestettyä yrityksen kannalta merkityksellisiin ryhmiin, voidaan alkaa miettimään kenelle voisi myydä lisää, miten tietyn segmentin katetta voisi parantaa ja mistä löytyisi mielenkiintoisia uusia asiakkuuksia. Hyvän segmentointityön perusteella voidaan hankkia esimerkiksi potentiaalisista asiakkaista tietoa Asiakastiedolta, Fonectalta tai LeadCloudilta. Sen sijaan, että ostetaan vain asiakaslistoja, voidaan nyt valita millaisista asiakkaista haluamme yhteystiedot.

Miten segmentointia voi hyödyntää myynnissä ja markkinoinnissa

Asiakkaiden erilaisuuden huomaaminen mahdollistaa monia asioita:

  • Mihin asiakkaisiin kannattaa investoida aikaa ja rahaa
  • Millä erilaisilla viesteillä eri segmenttejä pitäisi puhutella: mikä kiinnostaa ketäkin?
  • Kannattamattomista asiakkaista on mahdollista luopua
  • Millaisia asiakkaita haluamme lisää?
  • Onko yrityksen järkevää tavoitella vain suuria yrityksiä?
  • Mitkä asiat tekevät asiakkaista yritykselle parhaita?

Segmentointi kannattaa ja monessa tapauksessa avaa yrityksen silmiä valtavasti. Segmentoinnissa tiedon kerääminen ja analysointi ovat avainasemassa ja silloin lopputulos on totta. Ei yksittäisen henkilön mielipide. Autamme asiakaskuntanne segmentoinnissa mielellämme, kysythän asiasta lisää!

Kiinnostaako asiakkaiden segmentointi? Haluaisitko saada ammattilaisen arvion yrityksesi digitaalisen markkinoinnin tilasta?

Annamme ehdotuksemme yrityksesi digimarkkinoinnin kehittämiseen ILMAISEKSI.

Ota meihin yhteyttä!

Lue mielenkiintoisia blogipostauksiamme
Tutustu asiakkaisiimme
Tutustu palveluihimme