Mikä on markkinoinnin automaatio?

Tiivistys

Oikein tiivistetysti markkinoinnin automaatiosta puhuttaessa tarkoitetaan järjestelmää joka automatisoi yhden tai useamman markkinoinnin toimenpiteen. Tällöin näiden toistuvien, helppojen ja ehkä tylsienkään toimenpiteiden tekemisessä ei tarvita henkilötyötä.

Mitä järjestelmällä voi tehdä?

Mikäli sisältöä halutaan personoida erilaisille asiakasryhmille voi tämä olla turhan työlästä tehdä täysin manuaalisesti ja tämä kannattaisi automatisoida. Toisaalta uusien asiakkaiden saaminen kiinnostumaan yrityksen tarjoamista palveluista voidaan kokea turhauttavana mikäli se pitää tehdä yksi asiakas kerrallaan. Automaatiota voi myös hyödyntää asiakaskuntaa segmentoitaessa, eli jaettaessa ryhmiin joilla on erilaisia tapoja käyttäytyä ja olla yrityksen tarjoamaista palveluista kiinnostuneita.

Erilaisia järjestelmiä

Markkinoilla on useita eri järjestelmiä, joilla markkinoinnin automaatiota voidaan hoitaa. Tunnetuin taitaa olla HubSpot, mutta monia muitakin on kuten Active Campaign, Marketo, Mailchimp, Apsis ja Pardot, sekä monia muita. 

Tärkeää on tarkistaa missä järjestelmissä on avoimet rajapinnat, jotta ne voidaan yhdistää yrityksen muihin käyttämiin järjestelmiin, eikä tule taas uutta irrallista järjestelmää.

Mihin tarkoitukseen olet hankkimassa markkinoinnin automaatiota?

Tässä listattuna muutamia toimintoja, joita hyvällä järjestelmällä voi toteuttaa:

  • Sähköpostimarkkinointi
  • Automatisoidut viestiketjut
  • Erilliset laskeutumissivut
  • Hakukoneoptimointia tukevan sisällön luominen
  • Sosiaalisen median päivitykset, viestien ajastaminen sekä seuranta
  • Hakusanamainonnan tekeminen
  • Sosiaalisen median mainonnan tekeminen
  • Asiakas segmentointi

Miten yrityksen oman toiminnan pitäisi muuttua?

Suurimmassa osassa yrityksiä markkinointi ja myynti ovat täysin erillisiä toimintoja. Markkinoinnin automaation käyttöönoton myötä markkinoinnin ja myynnin tulisi toimia erittäin tiiviisti yhdessä.

Voiko suomalainen yritys hyötyä markkinoinnin automaatiosta?

Esille nousee ajatus yrityksen potentiaalisen asiakaskunnan suuruudesta. Miten voitte määritellä teidän todellisen markkinapotentiaalin, ettei se jäisi turhan pieneksi. Jokaisen yrityksen kannattaisi tässä kohtaa katsoa nykyinen asiakaskanta läpi ja tunnistaa sieltä selkeästi parhaat asiakassegmentit. Tämän jälkeen onkin mahdollista hankkia ulkoiselta kumppanilta selkeä lista toivotunkaltaisista yrityksistä ja näin markkinoinnin automaatiosta alkaakin olla selkeää hyötyä.

Tulen kirjoittamaan aiheesta lisää, mutta laitan perään linkkejä jo innokkaimmille.

What is Marketing Automation? (Quicksprout)

What is Marketing Automation? (Sales Force)

Lue mielenkiintoisia blogipostauksiamme
Tutustu asiakkaisiimme
Tutustu palveluihimme