Älä digitalisoidu vaan tuota parempia palveluita asiakkaille

Tuntuu että kaikki yritykset haluaa enemmän, nopeammin ja helpommin. Eli halutaan tuottaa palvelut ja tuotteet pienemmällä työmäärällä, halutaan kasvaa nopeammin ja vielä samalla parantaa asiakaskokemusta. Kuitenkin samaan aikaan vaatimukset ovat kasvaneet ei pienentyneet.

Ongelmat ja mahdollisuudet ovat muuttuneet vaikeammiksi tunnistaa ja tulkita. Media on pirstoutunut, asiakaspalvelu on pirstoutunut, kaikki muuttuu nopeammin kuin aikaisemmin, sekä kustannustehokkuus on entistä hankalampi ottaa esiin asioita pohtiessa. Ihmisten käyttäytyminen ja tekniikka muuttuu niin nopeasti, ettei sijoitetun pääoman tuottolaskelmissa voida käyttää vuosien takaisinmaksuaikaa.

Vaikka monet asiat ovat muuttuneet digitalisoitumisen myötä, liiketoiminnan peruslogiikat ovat pysyneet samana. Liiketoiminnan perustavoitteena on tuottaa omistajille voittoa.

Ennen digitaalisuutta liiketoiminnan menestyksen kannalta merkittävimpiä tekijöitä olivat, yrityksen sijainti, suhteet, toimintatavat, osaava motivoitunut henkilöstö, hyvä työyhteisö, konseptit, hyvät tuotteet/palvelut, kysyntä, asiakaspalvelu sekä johdon osaaminen.

Miten digitalisoituminen on muuttanut näitä edellä mainittuja menestystekijöitä?

Käytännössä mikään ei ole muuttunut, edelleen sijainti on tärkeä, mutta ei välttämättä fyysinen sijainti. Asiakaskokemus on muuttunut sähköiseksi ja asiakkaat vaativat sähköisiä palveluita, suhdetoiminta on nykyään paljon muutakin kuin lounaspalavereita, sisäiset prosessit ovat muuttuneet sähköisiksi sekä johdon olisi pystyttävä näkemään reaaliajassa liiketoiminnan perusluvut.

Digitaalisuus ei ole siis muuttanut liiketoiminnan kannalta perusasioita ollenkaan, se on muuttanut ihmisten käyttäytymistä, vaatimuksia sekä toimintatapoja. Väitän että yrityksen kehittämistä miettiessä onkin hyvä lähteä liikkeelle ihmislähtöisesti (ei teknisesti).

Älä digitalisoidu vaan tuota parempaa palvelua asiakkaille ja tee työntekijöiden työ helpommaksi.

Miettimällä alla oleviin kysymyksiin vastauksia löydät ratkaisuja, jotka todennäköisesti sekä parantaa asiakastyytyväisyyttä, yrityksen sisäistä viestintää, laatumielikuvaa sekä yrityksen tuottavuutta, eikä ratkaisut edes välttämättä ole digitaalisia.

Mikä tuo asiakkaillesi eniten lisäarvoa ja samalla kasvattaa laatumielikuvaa yrityksestäsi?
Miten yrityksen omat työntekijät tavoitetaan ja miten he viestivät vapaa-ajalla?
Miten tavoitat asiakkaasi ja miten heille tulisi viestiä, miten asiakkaasi viestivät?
Millainen on nykyajan työyhteisö?
Miten asiakkaasi kokevat konseptisi/asiakaspalvelun, missä asiakkaasi haluavat heitä palveltavan?
Vastaako yrityksen toimintatapa asiakkaiden käyttäytymistä?
Onko asiakkaiden vaatimukset otettu huomioon yrityksen toiminnassa?
Vastaako palvelun/tuotteen sisältö/ominaisuudet asiakkaiden vaatimuksia?
Voinko jotenkin helpottaa työntekijän päivittäistä rutiinia?

Lue mielenkiintoisia blogipostauksiamme
Tutustu asiakkaisiimme
Tutustu palveluihimme