Teknologia- ja prosessiosaaminen ovat työkalujamme teidän hyväksenne

Teknologia- ja prosessiosaaminen

Teknologia- ja prosessiosaaminen – Sinun ei tarvitse osata niitä, me osaamme

Teknologia- ja prosessiosaaminen kattaa avoimen lähdekoodin Laravel-sovelluskehyksen, PHP- ja Javascript-ohjelmointikielet sekä Node.js ja React-kirjastot. Mobiilisovelluksissa käytämme React Native -ohjelmistokehystä. Hallitsemme WordPress / WooCommerce -julkaisujärjestelmät sekä yleisimmät tietokannat, kuten MySQL / MariaDB ja PostgreSQL. Hyödynnämme it-infrastruktuurin ylläpidossa Google Cloud ja Linux ympäristöjä.

Sovellukset

Sovellukset

Toteutamme räätälöityjä sovelluksia asiakkaan tarpeisiin perustuen. Olemme toteuttaneet mm. toiminnanohjaus-, ERP-, myynti-, tuotehallinta-, PIM-, asiakkuuden hoito-, CRM-, intranet-, extranet-, rahoitus-, laskutus-, työaika- yms. sovelluksia.

Menetelmillä tarkoitamme osaamistamme, joilla teknologioita, kuten ohjelmointikieliä, sovelletaan asiakkaan prosessien kehittämiseen.

Liiketoiminnan digitalisointi– ja automatisointihankkeet vaativat vahvaa tietojärjestelmäarkkitehtuurin ja projektinhallinnan osaamista. Meidän täytyy hahmottaa asiakkaan prosessit ja käytettävät teknologiat, jotta projekti voidaan toteuttaa suunnitelmallisesti. Pitää ymmärtää mitä tulee tehdä ja miten lisäarvoa voidaan luoda.

Oddy Tech:n projekteissa perustavaa laatua olevia menetelmiä ovat ketterä ohjelmistokehitys, webkehitys, mobiilikehitys sekä käyttöliittymien ja käyttökokemuksen suunnittelu. Näiden menetelmien avulla sovellamme projekteissa avoimen lähdekoodin -teknologioita asiakkaan liiketoimintaprosessien kehittämiseksi.

Ohjelmistokehityshankkeet liittyvät kiinteästi muuhun yrityksen IT:hen, jolloin ne vaativat vahvaa integraatio-osaamista. Data-analytiikka on paljon kiitetty erikoisosaamisemme, johon pohjaamme asiakkaidemme liiketoiminnan kehityksen. Sitoudumme toteuttamaan järjestelmät tietoturvallisesti ja loppukäyttäjien yksityisyydensuojan huomioiden.

Verkkopalvelut vaativat käyttäjien luomaa sisältöä ja osallistamista lisäarvoa tuottaakseen. Kehitämme asiakkaillemme sisällönhallinnan menetelmiä tukemaan esimerkiksi yritysten viestintää, omaa mediatuotantoa, sekä asianhallintaa, kuten toiminnanohjausta ja laadunvalvontaa.

Toteutamme verkkopalvelut ja -sovellukset pilvipalveluina ja tarvittaessa vastaamme IT-infrastruktuurin toiminnasta ja ylläpidosta, sovellusten jatkuvan käytön varmistamiseksi.

Prosessi

Prosessiosaamisemme

Meillä on vahva kokemus markkinoinnin automaatiosta ja myynnin työkalujen, kuten asiakashallinnan (CRM) ja toiminnanohjausjärjestelmiin (ERP) liittyvästä kehitystyöstä.

Olemme toteuttaneet räätälöityjä toiminnanohjausjärjestelmiä ja kehittäneet sisäisen viestinnän, laadunhallinnan ja henkilöstöhallinnon prosesseja. Toteutamme selain- ja mobiilisovelluksia esimerkiksi markkinoinnin, myynnin ja sisäisten prosessien tehostamiseen.

Vastaamme kehityshankkeissa usein räätälöityihin asiakastarpeisiin ja olemme toteuttaneet esimerkiksi pelejä, kyselytutkimuksen työkaluja, toiminnan käsikirjoja sekä henkilöstöhallinnan järjestelmiä.

Ratkaisemme siis usein kehityshankkeissamme asiakaskohtaisia prosesseja, digitaalisen tuotekehityksen ammattilaisina.

Teknologiat

Käyttämämme teknologiat

Listalla näkyy vain käytetyimmät ja suositelluimmat teknologiat. Käytämme myös monia muita teknologioita aina tarpeen ja vaatimusten mukaan.

Ohjelmistokehitys kielet

 • PHP / Python / Bash

PHP on suosittu yleiskäyttöinen ohjelmointikieli, joka soveltuu erityisesti web-kehitykseen.

Verkkopalveluita, jotka ovat rakennettu PHP -ohjelmointikielellä, ovat mm. Facebook, Yahoo ja Wikipedia. PHP:n ensimmäinen vakaa versio julkaistiin vuonna 2000 ja nykyisin käytetyn PHP 7 -versio sisältää täysin uuden pohjan PHP:lle Tämä tekee PHP:stä entistäkin nopeamman ja vakaamman kuin edeltäjänsä. PHP:llä on vakiintunut kehittäjäyhteisö, joten kieli tulee olemaan käytössä vielä pitkään.

PHP -kehittäjiä löytyy maailmasta miljoonia ja on tällä hetkellä käytetyin palvelin puolen ohjelmointikieli verkkosovelluksissa, ylittäen esim Java, ASP ja Ruby ohjelmointikielet.

Ohjelmistojen taustalla voimme käyttää tiedonkäsittelyyn mm. Bash, Perl, Go tai PHP -kieliä nopeuttamaan tiedonkäsittelyä. Bash on Linux/Unix käyttöjärjestelmään kehitetty scriptikieli, jolla voidaan suorittaa ja käsitellä käyttöjärjestelmän tarjoamia sovelluksia sekä dataa. Bash ohjelmia käytetään yleisesti apuna esim. eräajoissa. Muita ohjelmistokieliä käytetään mm. datan käsittelyyn. Kaikkien näiden ohjelmistojen ajot tapahtuvat taustalla, eivätkä ne ole varsinaisesti yhteydessä muuhun kuin Oddy Tech:n tietokantoihin tai tiedostoihin. Näillä voidaan nopeuttaa mm. kuvankäsittelyä ja optimointia, tiedon migraatioita, tiedon käsittelyä ja muita raskaita operaatioita. Tällä taataan, että loppukäyttäjän ei tarvitse odottaa vastausta, vaan operaatiot ovat jo hoidettu taustalla ennen käyttäjän antamia komentoja.

 • JavaScript / EcmaScript
 • HTML 5 / CSS 3 / SCSS

Ulkoasut rakennamme käyttäen web-standardeja, joita ovat HTML, CSS sekä JavaScript -kielet. Jokainen verkossa toimiva palvelu käyttää HTML ja CSS -scriptikieltä sekä JavaScript -ohjelmointikieltä. HTML, CSS ja JavaScript ovat web-standardeja, joita jokaisen käyttäjän selaimet ja laitteet tukevat.

UI / UX

UI/UX

 • Bulma
 • Foundation
 • Boostrap

Käytämme nykyisin lähes kaikissa projekteissamme avoimeen lähdekoodin pohjautuvaa Bulma -kirjastoa. Bulma -kirjaston avulla tuotamme täysin päätelaiteriippumattomia ja responsiivisia web-sivustoja sekä web-applikaatioita, mobile-first käytänteitä noudattaen.

 • VueJS

Avoimen lähdekoodin JavaScript -kirjasto, joka on tarkoitettu erityisesti käyttöliittymien toteutukseen. Olemme käyttäneet VueJS:ää toteutuksissa, joissa vaatimuksena on nopea aikataulu, näyttävä, monipuolinen ja nopeasti toimiva ohjelmisto.

 • jQuery

Erittäin suosittu avoimeen lähdekoodin pohjautuva JavaScript -kirjasto on meillä laajassa käytössä. jQuery:llä toteutetaan pienempiä toiminnallisuuksia käyttöliittymään. Osa kehittäjistä vieroksuu ns. vanilla- tai pure- JavaScript toteutuksia, mutta jQuery ei ole poistumassa hetkeen ja on erittäin toimiva apuväline. Me emme seuraa hypeä, vaan kestäviä ratkaisuja.

 • React

Facebookin ylläpitämä JavaScript -kirjasto, joka on erityisesti suunniteltu tukemaan web-applikaatioiden käyttöliittymien toteutusta. React:in avulla toteutamme tehokkaita ja toimivia käyttöliittymiä, joissa käytännöllisyys kohtaa visuaalisesti vaikuttavan ulkoasun.

 • NodeJS

Avoimeen lähdekoodiin pohjautuva JavaScript -ajoympäristö, jonka merkittäviä etuja on asynkroninen I/O. Käytämme NodeJS reaaliaikaisten sovellusten toteutukseen.

Ohjelmistokehys

Avoimen lähdekoodin ohjelmistokehykset

 • Laravel

Laravel-ohjelmistokehys on suunniteltu verkkosovellusten kehitykseen käyttäen MVC (Model-View-Controller) -ohjelmistoarkkitehtuurityyliä. Laravel pohjautuu Symfony -ohjelmistokehykseen ja Symfonyn tuomiin valmiisiin komponentteihin. Laravel tarjoaa ketterän ja tietoturvallisen kehityksen sekä helposti hallittavat sekä kehitettävät lisäosat. Laravel pohjautuu täysin avoimeen lähdekoodin. Laravel on ohjelmoitu PHP -ohjelmointikielellä.

Laravelin ensimmäinen julkaisu tapahtui 2011 ja viimeisin LTS (Long Term Support) versio julkaistiin 2017. Uusin Laravel versio on julkaistu syyskuussa 2018. Laravelin jatkuva ja pitkäaikainen kehitys takaa tietoturvallisen pohjan verkkopalveluille.

Julkaisujärjestelmät

Julkaisujärjestelmät

 • WordPress

WordPressin avoin lähdekoodi mahdollistaa nopean ja vakaan kehityksen pitkälle tulevaisuuteen.
WordPress julkaisujärjestelmän hyvinä puolina mainittakoon sen tietoturvallisuus, pitkäaikainen kehityskaari ja helppokäyttöisyys.

WordPress kehittäjiä löytyy Suomesta ja maailmalta miljoonia. WordPress:llä oli aikaisemmin huono maine ja sitä pidettiin vain blogijärjestelmänä. Tämä ei pidä enää paikkaansa. Nykyään WordPress julkaisujärjestelmää käytetään n. 26% kaikista maailman verkkosivusto- ja verkkokauppatoteutuksista käyttäen WooCommerce lisäosaa.

Järjestelmällä ei tehdä enää pieniä verkkosivuja. Näistä esimerkkinä Suomalainen almamedia.fi, joka on Suomen suurin uutissivusto ja WordPress multisite -toteutus. Maailmalla tunnettuja suuria WordPress-sivustoja on mm. TechCrunch, The New Yorker, BBC America, Sony Music ja Bloomberg Professional.

WordPress on laajennettavuudeltaan omaa luokkaansa. Integraatioiden tekeminen onnistuu siihen kuten mihin tahansa CMS järjestelmään, ellei jopa vaivattomammin. Mainittakoon, että olemme tehneet WordPress:iin integraatiota mm. PayTrail, Netvisor (laskutus) ja useampaan toiminnanohjaus (ERP) järjestelmään.

WordPressin oma sisäänrakennettu rajapinta (API) antaa myös vapaat kädet ulkopuolisille integraatioille, jolloin järjestelmän sisältöjä voidaan hallita muualta. Tälläiset Headless -toteutukset onnistuvat myös meiltä.

Tietokannat

Tietokannat

 • MariaDB
 • MySQL
 • PostgreSQL
 • NoSQL

MariaDB tietokantasovellus valittiin Oddy Tech:llä pääasiassa käytettäväksi sen helppokäyttöisyyden, nykyisen kehityskaaren sekä yhtenäisen WordPress ja Laravel infrastrukstuurin takia.

MariaDB pohjautuu MySQL -tietokantasovellukseen ja on jatkokehitetty tästä. MariaDB on käytössä mm. Facebookilla, Googlella ja Wikipedialla. MariaDB:n perustaja ja pääkehittäjä on suomalainen, jonka käytöllä tuemme myös suomalaista ohjelmistokehitystä.

Alustat

Alustat

 • Google Cloud

Googlen tarjoama pilvipalvelu, joka tarjoaa monipuoliset työkalut eri kokoisten applikaatioiden tarpeisiin.

 • Linux (Debian)

Unix tyylinen avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmä, jota käytämme palvelintemme käyttöjärjestelmänä. Debian käyttöjärjestelmää on kehitetty vuodesta 1993.

Analytiikka

Analytiikka ja seuranta

 • Google Analytics
 • Google Tag Manager

Googlen tarjoamia analytiikkatyökaluja, joilla voidaan seurata web-sivuston liikennettä ja liikenteen lähteitä. Liitämme molemmat työkalut kaikkiin toteuttamiimme projekteihin, olipa kyse verkkosivut, verkkokauppa, mobiilisovellus tai täysin räätälöity sovellus.

Verkkokauppa

Verkkokaupat

 • WooCommerce

Käytämme avoimeen lähdekoodin perustuvaa WooCommerce WordPress -lisäosaa verkkokauppa -projekteissamme. Olemme huomanneet että WordPress ja WooCommerce yhdistelmällä pystymme toteuttamaan monipuolisiakin verkkokauppoja tehokkaasti.

Menetelmät

Menetelmät ja projektinhallinta

 • Agile software development, ketterä ohjelmistokehitys

Versionhallinta

Versionhallinta

 • Git

Käytämme projekteissamme avoimen lähdekoodin hajautettua versionhallintajärjestelmää. Versionhallintajärjestelmän avulla pystymme tuottamaan projekteja useiden kehittäjien voimin. Versionhallintajärjestelmällä varmistamme, että projektien lähdekoodi on turvassa ja tuotteen eri versiot helposti hallittavissa. Jokaisesta tekemästämme muutoksesta jää myös historiatieto, joka luovutetaan loppuasiakkaalle.

Kiinnostaako saada ammattilaisen arvion yrityksesi digitaalisista hyödyistä?

Annamme ehdotuksemme yrityksesi digitaalisesta tilasta ILMAISEKSI.

Ota meihin yhteyttä!

Lue mielenkiintoisia blogipostauksiamme
Tutustu asiakkaisiimme
Tutustu palveluihimme