Ota yhteyttä

Nettisivut eivät palvele tarvetta

Nettisivut eivät palvele nykyistä tarvetta

Nettisivut eivät palvele tarvetta. Mikä ratkaisuksi?

Lähes kaikilla yrityksillä alkaa olemaan nettisivut. Osa niistä on tehty jo kauan sitten ja toteutus on auttamatta vanhanaikainen. Tyypillisimmillään vanhat nettisivut eivät toimi mobiilissa. Nettisivujen mobiilikäyttö taas alkaa olemaan monesti yli 60% kaikesta käytöstä.

Nettisivut on myös saatettu tehdä ”vanhalla” tavalla, jolloin ne vain esittelevät yrityksen tuotteita pdf-tyylillä. Tällöin tuotteesta on kerrottu sen ominaisuudet, mutta esimerkiksi sen ratkaisemista tarpeista tai hyödyistä ei ole mitään mainontaa.

Millaisia puutteita yritykset tunnistavat nettisivuissa?

Nettisivujen sisältö on vanhaa ja kuvat ovat vuodelta Kekkonen. Sivujen ulkoasu, ilme ja toteutus palauttaa ihanalle 90-luvulle. Valitettavasti tämä mielikuva liitetään koko yritykseen.

Yrityksen liiketoiminta on kehittynyt nopeammin kuin verkkosivut. Uusia tuotteita ja palveluita puuttuu tai yrityksen kohderyhmä ei ole enää sama kuin ennen.

Ehkä kriittisin puute vanhoissa nettisivuissa on helpon yhteydenoton uupuminen. Helppo yhteydenotto ei ole vain puhelinnumero nettisivuilla.

Nettisivuilta löytyy ”ajankohtaista/uutta” -osio, johon viimeisin uutinen on julkaistu jouluna 2014.

Yhteydenotto on vanhanaikaista. Asiakkaan pitää kirjoittaa puhelinnumero ensin johonkin ylös ja siitä näppäillä puhelimeen.

Mihin kiinnittää nettisivuissa huomiota?

Nykyisiä nettisivuja kannattaa tarkastella rakentavan kriittisesti. Antavatko nettisivut yrityksestä sellaisen kuvan, jota toivotaan?

Mitä kannattaa miettiä:

  • Onko teidän nykyiset tuotteet ja palvelut esiteltynä?
  • Onko teidän tarjoamien ratkaisujen hyödyistä kerrottu sivuilla?
  • Näyttääkö teidän nettisivut 2000-luvulta?
  • Onko tiedon etsiminen sivuilta helppoa?
  • Saatteko te yhteydenottoja nettisivujen kautta?
  • Kestääkö sivujen latautuminen pitkään?
  • Oletteko käyttäneet ammattimaisia kuvia sivuilla?

Ratkaisuehdotus

Monia nettisivuja voi päivittää. Sisällöillä ja varsinkin kuvilla on suuri merkitys nettisivujen antamaan mielikuvaan. Mikäli taas nettisivujen rakenne (mitä asioita navigaatiosta löytyy) on vanhahtava saattaa nettisivujen uusiminen lähestyä.

Kertokaa kumppanillenne mitä asioita nettisivuissa halutaan muuttaa. Pyytäkää myös kumppanin näkemys kehitystä vaativista asioista. Jos taas etsitte uutta kumppania tai objektiivista tahoa kertomaan teidän nettisivujen kehitystarpeesta, autamme mielellämme.

Lähetä viesti!
1
Voidaanko auttaa?
Hei!

Voidaanko auttaa?
Powered by