Ota yhteyttä

Use case: Nettisivujen päivittäminen vaikeaa?

Mikä on use case?

Use case artikkeleissa käsitellään tyypillisiä yrityksiltä kuultuja kommentteja ja haasteita heidän digitaalisiin palveluihin liittyen sekä ratkaisuja niihin.

Nettisivujen päivittäminen on vaikeaa

Valitettavan usein kuulee yritysten kipuilevan nettisivujen päivittämisen kanssa. Päivittämisellä tarkoitetaan tässä tilanteessa sisältöjen (teksti ja kuvat) muuttamista. Huonoimmassa tilanteessa yrityksen tulee olla yhteydessä nettisivujen tekijään, joka pystyy tekemään muutoksia sisältöihin. Asiakas maksaa nettisivujen tekijälle aivan turhaan.

Miten nettisivuja päivitetään?

Sisältöjen päivittäminen tapahtuu tyypillisimmin käytettävän julkaisujärjestelmän sisällönhallinnasta. Sisällönhalinta on sama kuin CMS (content management system). Eri julkaisujärjestelmillä on omanlaisensa sisällönhallintanäkymät. Nettisivujen sisällönhallintaan pääsee käsiksi siihen oikeuttavilla tunnuksillä, jotka ovat tyypillisesti muotoa käyttäjätunnus ja salasana.

Toinen sisällönhallintaan vaikuttava tekijä on sivuston toteutuksessa käytetty teema. Mikäli nettisivut on toteutettu jonkin valmiin teeman päälle, voi olla että osaa sisällöistä joutuukin muokkaamaan teeman omasta käyttöliittymästä. Tässä kohtaa ollaankin helposti suossa.

Miten nettisivujen päivittäminen olisi helppoa?

Suunnitellessanne nettisivujen uudistusta kannattaa ottaa sisällön päivittämisen helppous yhdeksi vaatimukseksi. Suosittelemme aina asiakkaalle, ettei käytetä valmista teemaa, joka toisi mukanaan oman sisällönhallinnan käyttöliittymän.

Kokemuksemme mukaan paras tapa on hallita sisältöjä vain julkaisujärjestelmän omassa käyttöliittymässä. Tämä ratkaisu vaatii nettisivujen toteuttajalta enemmän ohjelmointitaitoja, mutta on loppuasiakkaalle paljon helpompi ratkaisu.

Taitava kumppani pystyy myös muokkaamaan ja rakentamaan itse sisällönhallintanäkymän sellaiseksi, että teidän on helppo tehdä sisältöihin muutoksia.

Ratkaisuehdotus

Valitse nettisivujen toteuttajaksi kokenut taho, joka osaa rakentaa sivut ilman valmiita teemoja. Keskustelkaa nettisivujen tuottajan kanssa millaisesta näkymästä teidän olisi helppo muokata sisältöjä. Pyytäkää uusien sivujen julkaisun yhteydessä käyttökoulutus, jossa sivujen toteuttaja näyttää ja opettaa miten voitte itse päivittää sivujenne sisältöjä.

Tällä mallilla nettisivujen sisällöt saadaan eläviksi ja ajantasalle ilman erillistä tilaus-toimitus-laskutus sykliä jokaisen pienen muutoksen jälkeen.

Lähetä viesti!
1
Voidaanko auttaa?
Hei!

Voidaanko auttaa?
Powered by