Ota yhteyttä

Mitä saavutettavuus tarkoitetaan?

Saavutettavuus tarkoittaa erilaisten käyttäjäryhmien mahdollisuutta käyttää digitaalisia palveluita yhdenvertaisesti. Esimerkiksi saavutettavia verkkosivuja voi käyttää myös sokea, näkörajoitteinen, kuulovaikeuksista kärsivä, fyysisistä tai motorisista häiriöistä kärsivä sekä lukihäiriöinen. Euroopan parlamentti julkaisi saavutettavuusdirektiivin lokakuussa 2016. Direktiivin tavoitteena on tarjota kaikille yhtäläinen mahdollisuus käyttää julkisia verkkopalveluita. Samassa yhteydessä määriteltiin WCAG-standardi, jossa kerrotaan, mitä saavutettavan verkkopalvelun tulee täyttää.

Saavutettavuus käytännössä

Julkisten tilojen tulee olla esteettömät ja siten toteutetut että näkö-, kuulo- tai muuten toimintarajoitteinen henkilö pystyy käyttämään niitä toimivalla tavalla. Niin ikään julkisten digitaalisten palveluiden tulee olla esteettömät ja yhdenvertaiset kaikille käyttäjäryhmille.

Ote Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 sisällöstä

”Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines [WCAG] 2.0) kattaa laajan joukon suosituksia, joiden avulla verkkosisällön saavutettavuutta voidaan parantaa. Näiden ohjeiden noudattaminen tekee sisällön saavutettavaksi laajalle joukolle ihmisiä, joilla on vammoja tai rajoitteita. Tällaisia ovat mm. sokeus ja heikkonäköisyys, kuurous ja huonokuuloisuus, oppimisvaikeudet, kognitiiviset rajoitteet, liikuntakyvyn rajoitteet, puhevaikeudet, valoherkkyys sekä näiden yhdistelmät. Näiden ohjeiden noudattaminen tekee verkkosisällöstä usein myös yleisesti käytettävämpää.”

Ovatko teidän verkkosivut saavutettavat?

Nykyisellään vain julkisten palveluiden tarjoajilla on velvollisuus tarjota asiakkailleen saavutettavat digitaaliset palvelut. Joitain poikkeuksia tosin on jo yksityiselläkin puolella. Sellaisia ovat muunmuassa pankit, postipalvelut, vakuutusyhtiöt sekä vesi- ja energia-alan palveluntuottajat.

Direktiivi tulee varmasti laajenemaan, joten asiaa on hyvä tarkastella jo ennakkoon. Digitaalisen palvelun saavutettavuus ei missään tilanteessa heikennä palvelun käytettävyyttä minkään käyttäjäryhmän osalta. Päinvastoin.

Useimmille helpoin tapa selvittää oman verkkopalvelun saavutettavuus on pyytää ulkopuoliselta toimijalta asiasta analyysi ja raportti sekä korjaustoimenpide-ehdotus.

Mistä apu?

Tarjoamme asiakkaillemme Site Audit -tuotetta, jonka voi sanoa olevan verkkopalvelulle kuin katsastus autolle. Tarkastamme verkkosivujen saavutettavuuden ja kunnon sekä annamme tiedon mahdollisista ongelmakohdista sekä ohjeet miten sivuja tulisi parannella. Loppuraportti sisältää näkemyksen verkkosivujen nykytilasta sekä toimenpidesuositukset. Site Auditin hinta vaihtelee 500 – 1500 €:n välillä riippuen verkkosivujen laajuudesta.

Esimerkkejä Site Audit raportin sisällöstä

Saavutettavassa verkkopalvelussa on helppo navigoida ja sisältöihin pääsee käsiksi myös erilaisten avustavien teknologioiden avulla. Yksi esimerkki on näytönlukulaitteen kyky lukea sivuston sisältö ääneen tai kertoa painikkeen sisältö.

oddy-tech-saavutettavuus-2
oddy-tech-saavutettavuus-1
Puutteita painikkeiden saavutettavuudessa.

Verkkosivustolla käytettävistä painikkeista puuttui näytönlukulaitetta varten syötetty teksti. Painikkeen sisältöä ei voida lukea koneellisesti ääneen näkörajoitteiselle.

Ota meihin rohkeasti yhteyttä!

sales@oddy.fi
050 553 1111

Lähetä viesti!
1
Voidaanko auttaa?
Hei!

Voidaanko auttaa?
Powered by