Ota yhteyttä

Ketterä ohjelmistokehitys

Ketterä ohjelmistokehitys – laajakin ratkaisu pienissä osissa

Ketterä ohjelmistokehitys mahdollistaa kustannustehokkaan sekä nopeisiin ja joustaviin iteraatioihin perustuvan ratkaisumallin. Se tuottaa asiakkaalle konkreettisia osajulkaisuja matkalla kohti valmista ohjelmistoa. Ketterän kehityksen vahvuus on ratkaisun löytäminen asiakastarpeeseen kokeilujen ja prototyyppien kautta. Näin oikea ratkaisu kristallisoituu projektitiimille hankkeen edetessä ja konretisoituu lopulta asiakkaalle lisäarvoa tuottavana palveluna. Viemme ohjelmistokehityshankkeet maaliin kustannustehokkaasti ja laadukkaasti.

Ketterän ohjelmistokehityksen piirteet ja filosofia

Ketterillä kehitysmenetelmillä pyritään vähentämään projektin riskiä jakamalla se pienempiin palasiin. Tyypillisesti projekti jakaantuu viikon mittaisiin palasiin, joiden aikana toteutetaan aina seuraava ominaisuus tai toiminnallisuus. Jokaisen vaiheen jälkeen voidaan priorisoida seuraavan vaiheen sisältö matkalla kohti lopullista ohjelmistoa. Edistys käydään asiakkaan kanssa läpi viikoittain, jolloin asiakas pääsee vaikuttamaan lopputulokseen projektin aikana. Menetelmän edistyksen mittarina pidetään aina toimivaa ohjelmistoa toisin kuin perinteisissä malleissa, joissa dokumentaatio on helposti itseisarvo. Tämä ei kuitenkaan tarkoita suunnittelun puutetta vaan päinvastoin. Suunnittelua tehdään jatkuvasti ja suunnitelmaa ollaan valmiita muuttamaan matkan varrella, mikäli se parantaa lopputulosta.

Filosofia syntyi vuonna 2001, kun 17 menetelmän merkittävää puolestapuhujaa kokoontui suunnittelemaan menetelmälle yhteistä perustaa.

Filosofia lyhyesti:

 • Arvostamme yksilöitä ja vuorovaikutusta enemmän kuin prosesseja ja työkaluja
 • Arvostamme toimivaa sovellusta enemmän kuin dokumentaatiota
 • Arvostamme asiakasyhteistyötä enemmän kuin sopimusneuvotteluja
 • Arvostamme muutokseen reagoimista enemmän kuin suunnitelman noudattamista

Hyödyt

 • Ratkaisee asiakaskohtaisen tarpeen, johon ei ole saatavilla valmisohjelmistoa
 • Lyhyet iteraatiot pienentävät projektin riskejä
 • Suuntaa pystytään tarkentamaan projektin aikana
 • Kustannustehokas toimintatapa, jonka tulokset ovat läpinäkyviä
 • Tuottaa innovatiivisia toimintamalleja ja palveluita, synnyttäen kilpailuetua
 • Hyödyntää valtavaa määrää open source -komponentteja, joita yhdistellään asiakastarpeen mukaan
 • Avoimen lähdekoodin toteutuksissa asiakkaalle ei synny teknologialoukkua tiettyyn toimittajaan tai ohjelmistoon
 • Voidaan integroida muihin järjestelmiin
 • Jatkokehitys mukautuu uusiin ideoihin ja tarpeisiin myös tulevaisuudessa
Lähetä viesti!
1
Voidaanko auttaa?
Hei!

Voidaanko auttaa?
Powered by