Ota yhteyttä

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot

Avoin lähdekoodi mahdollistaa ohjelmiston täyden räätälöinnin

Avoin lähdekoodi vaatii kehittäjiltä korkeaa ohjelmisto- ja prosessiosaamista sekä kovaa ammattitaitoa. Autamme asiakasta ymmärtämään mitä he tarvitsevat ja vastaamme tarpeeseen parhaalla mahdollisella tavalla. Jos asiakastarpeeseen löytyy valmiita ratkaisuja, emme lähde kehittämään uutta palvelua vain siksi, että asiakkaalta saadaan rahat irti. Pidämme aina huolta asiakkaan oikeuksista emmekä sido asiakasta itseemme. Luovutamme pääsääntöisesti aina oikeuden lähdekoodin käyttöön ja jatkokehitykseen asiakkaalle.

Asiakassuhteemme eivät ole tyypillisiä tilaaja-toimittaja-suhteita, vaan kyseessä on ennemminkin projektin yhdessä eteenpäin kuljettaminen. Suuri osa asiakkuuksistamme on monivuotisia ja esimerkiksi verkkopalvelun kehityksestä alkanut kumppanuus on usein laajentunut kattamaan markkinoinnin analytiikkaa ja sisäisten prosessien digitalisointia.

Avoin lähdekoodi

Avoin lähdekoodi tarkoittaa ohjelmiston kehitysmenetelmiä, jotka mahdollistavat käyttäjälle ohjelman lähdekoodin vapaan muokkauksen omien tarpeiden mukaisesti. Avoimeen lähdekoodiin kuuluu myös vapaus käyttää ohjelmaa mihin tahansa tarkoitukseen. Avoimen lähdekoodin sovellusta voi kopioida ja levittää haluamallaan tavalla.

Käytännössä avoin lähdekoodi tarkoittaa samaa kuin vapaat ohjelmistot, josta puhuttaessa usein painotetaan ohjelmistokehityksen eettisiä asioita. Avoimen lähdekoodin vastakohtana voidaan pitää suljettua lähdekoodia.

Avoimen lähdekoodin tunnuspiirteet on täsmällisesti määritellyt Open Source Initiative (OSI) -järjestö, joka pyrkii edistämään avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttöä.

  • Ohjelman täytyy olla vapaasti levitettävissä ja välitettävissä
  • Lähdekoodin täytyy tulla ohjelman mukana tai olla vapaasti saatavissa
  • Myös johdettujen teosten luominen ja levitys pitää sallia
  • Lisenssi voi rajoittaa muokatun lähdekoodin levittämistä vain siinä tapauksessa, että lisenssi sallii erillisten korjaustiedostojen ja niiden lähdekoodin levittämisen. Voidaan myös vaatia, ettei johdettua teosta levitetä samalla nimellä tai versionumerolla kuin lähtöteosta
  • Yksilöitä tai ihmisryhmiä ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan
  • Käyttötarkoituksia ei saa rajoittaa
  • Kaikilla ohjelman käsiinsä saaneilla on samat oikeudet
  • Lisenssi ei saa olla riippuvainen laajemmasta ohjelmistokokonaisuudesta, jonka osana ohjelmaa levitetään, vaan ohjelmaan liittyvät oikeudet säilyvät, vaikka se irrotettaisiin kokonaisuudesta
  • Lisenssi ei voi asettaa ehtoja muille ohjelmille. Ohjelmaa saa levittää myös yhdessä sellaisten ohjelmien kanssa, joiden lähdekoodi ei ole avointa
  • Lisenssin sisällön pitää olla riippumaton teknisestä toteutuksesta. Oikeuksiin ei saa liittää varaumia jakelutavan tai käyttöliittymän varjolla
Lähetä viesti!
1
Voidaanko auttaa?
Hei!

Voidaanko auttaa?
Powered by