Ota yhteyttä

Asiakas hankki myyjilleen lisää työaikaa

Miten välttää myyjien turhaa tekemistä?

Asiakkaamme on rakennusteollisuudessa toimiva yritys, jolla on historiaa jo lähes 40 vuoden ajalta.

Pääsimme toteuttamaan yhdessä asiakkaan kanssa projektin, jonka tavoitteena oli tunnistaa liiketoiminnasta kohtia, joita voisi helpottaa digitaalisilla ratkaisuilla. Mahdollisten löydösten avulla oli tarkoitus tehostaa toimintaa, vähentää turhaa työtä ja inhimillisiä virheitä sekä parantaa yrityksen kannattavuutta entisestään.

Lähtötilanne

Aloitimme projektin käymällä läpi yrityksen tavoitteita sekä aikaisemmin toteutuneita avainlukuja. Seuraavaksi avasimme liiketoiminnan eri funktiot; markkinoinnin, myynnin, tuotannon, varaston, logistiikan ja laskutuksen. Selvitimme myös miten prosessit nivoutuvat yhteen sekä mitä järjestelmiä eri vaiheissa käytetään.

Useamman järjestelmän käyttäminen liiketoiminnan eri vaiheissa on varsin tyypillistä. Tyypillisesti myös tiedon ”kuljettaminen” paikasta tai järjestelmästä toiseen vie yllättävän paljon aikaa ja resursseja.

Tunnistetut kipupisteet

Hyvin nopeasti löysimme muutamia mielenkiintoisia kohtia toiminnasta, joihin löytyisi helpottavia ratkaisuja.

  • Myyjien tapa laatia tarjouksia

Tarjouksen tekeminen ei ollut suoraviivaista, koska hinnoitteluun vaikuttaa erittäin monet muuttujat. Asiakasalennus, toimitusmäärä, tuotevalikoima, tuotteiden saatavuus, tilattavan kokonaisuuden sisältö sekä monet muut asiat.

Myyjät joutuvat käyttämään useampia tietolähteitä ja exceleitä laatiessaan uutta tarjousta. Tarjouksen tekeminen vie aikaa ja sisältää vielä mahdollisuuden käyttää väärää työkirjaa tarjouksen laadinnan yhteydessä.

Tämän havainnon pohjalta aloimme miettimään tarjouksen laadintaa helpottavaa ratkaisua. Vaihtoehdoiksi nousi verkossa toimiva työkalu, jonka taustalla kaikki tarvittavat tiedot ja muuttujat olisivat tai löytyisikö käytettävästä CRM -järjestelmästä tarvittavaa toiminnallisuutta. Lopulta CRM taipui haluttuun ratkaisuun.

Lopputulema

Löydetyllä ratkaisulla myyjille vapautui selkeästi lisää aikaa asiakasyhteydenpitoon ja aktiiviseen myyntityöhön!

Toinen asia, jonka löysimme ja jota tullaan jatkossa kehittämään on tilaustiedon vieminen toiminnanohjausjärjestelmään. Nykyisellään toiminteessa on turhan paljon manuaalista työtä, mutta jatkossa tilaustieto on tarkoitus viedä automaattisesti CRM:stä ERP:iin.

Kummassakaan tapauksessa kyseessä ei ole järisyttävästä asiasta kyse. Molemmat ovat kuitenkin konkreettisia esimerkkejä siitä, miten yrityksen toimintaa voi helpottaa digitaalisilla ratkaisuilla.

Jukka Leino

Jukka Leino

Kasvu ja asiakkuudet
CEO

Varaa etätapaaminen!

jukka.leino@oddy.fi
040 516 7612


Lähetä viesti!
1
Voidaanko auttaa?
Hei!

Voidaanko auttaa?
Powered by