Ota yhteyttä

Agile käytössä aina liiketoiminnan kehittämisestä ohjelmistokehitykseen

Agile-menetelmät käytössä isoissa ja pienissä projekteissa

Isot ja pienemmätkin projektit vaativat järjestelmällisyyttä, hyvää suunnittelua, toimivaa kommunikaatiota ja ammattitaitoisia tekijöitä.

Case: Liiketoiminta

Yrityksellämme on liiketoimintasuunnitelma (LTS), johon tekemistä peilataan ja suuntaa tarkistetaan. Lisäksi strategia jota toteuttamalla tekemistä viedään haluttuun maaliin. Meillä kumpaakaan ei ole hakattu kiveen ja siksi pystymmekin ketterästi mukautumaan sekä globaaleihin että yritysmaailman haasteisiin.

Liiketoimintasuunnitelmassa olemme määritelleet millaiseksi haluamme yrityksen osaamisen, toiminnan ja asiakkuuksien muodostuvan tulevien 3 vuoden aikana. Kaikkia näitä osa-alueita on muokattu laajastikin kuluneen 12 kuukauden aikana. Osaaminen, jota luulimme markkinan tarvitsevan vielä syksyllä 2019, onkin ohjelmistoalalla muuttunut. Avoimen lähdekoodin käyttö on ylätasolla edelleen kantava arvomme, mutta käytettävät teknologia ovat osittain vaihtuneet ja tarkentuneet. Käytännössä tämä on tarjonnut taitaville koodareillemme mahdollisuuden oppia uutta ja päästä toteuttamaan itselleen hyvinkin erilaisia ratkaisuja. Agileen lisättynä lean-ajattelu tai lean-filosofia, auttoi meitä poistamaan turhia rönsyjä, prosesseja ja toiminteita kautta yrityksen struktuurin, sekä yksinkertaistamaan ja selkiyttämään toimintaamme entistäkin ehommaksi ja ketterämmäksi.

Toisaalta “rönsyjen” leikkaaminen pois toiminnastamme on selkiyttänyt tekemistämme sekä sisäisesti että asiakkaidemme suuntaan. Emme tarjoa kaikkea mitä osaamme vaan ratkaisuja, joilla on asiakkaillemme paras liiketoiminnallinen hyöty. Näiden ratkaisujen ympärille rakentui uusi strategiamme, tarjoamamme ratkaisut sekä selkeät palvelusisällöt ja hinnoittelumallit.

Parhaana palkintona agilesta liiketoiminnan- ja strategian muokkaamisesta tilauskantamme on lähtenyt valtavaan nousuun, tekijöillämme on mielekästä työtä ja pääsemme avaamaan uusia rekryjä!

Case: Projekti

Lähdimme mukaan erääseen suurempaan projektiin jo muutama vuosi sitten. Projektin toteutusaika on pitkä ja vaatii useiden tekijöiden synkronoitua ja ketterää yhteistoimintaa.

Asiakas toimii projektissa tuotevastaavana ja on erittäin läheisesti kehityksessä mukana. Projektissa on lisäksi mukana ui/ux suunnittelijoita, koodareita, projektijohto sekä asiakkuudesta vastaavia henkilöitä.

Avuksi tulee agilet kehitysmenetelmät, joista sovellamme hyväksi todettuja malleja kuten Scrum, Kanban, Extreme Programming.

Sovellettu agile

Olemme huomanneet, että yksittäinen ketterä malli toimii harvoin. Yhdistelemmekin useita malleja lennosta ja valitsemme parhaat käytänteet päästäksemme parhaaseen lopputulokseen ilman yöunien menetystä. Lisäksi olemme käyttäneet Lean-johtamisfilosofiaa eri käänteissä poistamaan turhia toiminteita ja käytäntöjä koko prosessista.

Onnistumisen perustana toimii pitkäjänteinen suunnittelu, käyttäjätarinat (user story) ja selkeät tavoitteet. Palastelemme tarinat aina pienemmiksi tehtäviksi (backlog). Tehtävät toteutetaan yhden tai useamman viikon kehitysjaksoissa (sprint).

 1. Päivittäin (daily) pidettävä katsaus 3 kertaa viikossa, ti-to. Katsauksen kesto on max 5 minuuttia ja äänessä ovat vain tekijät.

  Tämä juontaa Scrum-mallista, jossa tekijät kertovat edellisen ja tulevan päivän asiat:
  – mitä tein eilen
  – mitä teen tänään
  – mitä ongelmia on tullut vastaan

  Menetelmällä on yksi tarkoitus, saada ongelmat kiinni välittömästi niiden ilmetessä. Kehittäjän käytyä läpi oma osuutensa hän on vapaa jatkamaan päivän töitä ja poistumaan palaverista. Ilmenneet ongelmat käsitellään välittömästi.
 2. Perjantaisin pidempi katsaus (review), suunnittelu (planning) sekä toiminnan läpikäynti (retro tai retrospective). Tähän osallistuvat kaikki projektin osapuolet tarpeen mukaan. Tämä juontaa myös Scrum-mallista ja kestää max 1-2.5 h.

  Review-osiossa käymme läpi näkyviä asioita, mitä on saatu aikaan sekä esittelemme tuotoksen asiakkaalle. Otamme vastaan palautteen asiakkaalta, sidosryhmiltä, kehitystiimiltä sekä tuotevastaavalta. Kommentit kirjataan tehtäviksi backlogiin. Viikon sprintissä review kestää max 1 tunnin.

  Planning on seuraavan kehitysjakson (sprintin) tehtävien läpikäynti ja mahdollinen tarkentaminen. Käymme jokaisen tehtävän läpi ja pidämme huolen, että kaikilla on tieto, taito ja välineet tehtävän onnistumiseen. Tähän osuuteen osallistuu vain tuotevastaava (asiakas) ja kehitystiimi. Viikon sprintissä Planning kestää max 1 tunnin.

  Retro-osiossa käydään läpi mahdolliset ongelmat, onnistumiset sekä miten asioita saatetaan parhaiten maaliin. Osioon osallistuu vain kehittäjät ja projektijohto. Viikon sprintissä retro kestää max 1/2 tuntia.

Projektin onnistumisen tueksi käytämme koodia kirjottaessa Extreme Programming mallista tuttua TDD:tä, eli Test-Driven Development mallia. Toteutamme mallin yleisesti käänteisenä eli testit kirjoitetaan tukemaan ominaisuutta jälkeenpäin, toki riippuen tehtävän luonteesta. Lopuksi hoidamme koodin tarkistuksen ja päivityksen automaattisten CI/CD -pipelinejen kautta jossa CI (Continuous Integration) meillä tarkastaa koodin tietoturvan, yksikkötestit, kattavuuden ja muodon. CD (Continuous Delivery) on meillä on käytössä tietyin ehdoin ja koodit päivittyvät versioiden mukaan eri ympäristöihin automaattisesti mikäli kaikki edellä olevat on hyväksytysti vahvistettu. Tämä mahdollistaa nopeat iteraatiot, välittömän palautteen sekä ongelmien tunnistamisen ennen julkaisua eikä syö turhia resursseja.

Käytämme Kanban-mallista tuttua tehtävälistaa, jota sovellamme käyttämäämme Scrum-malliin. Täten voimme elää täysin projektin muutosten mukana ketterästi ja jatkuvasti kehittäen.

Ketterä toiminta ei onnistu kaikilta

Onnistuakseen ketterä toiminta vaatii itsestäänohjautuvat ja mukautuvat tekijät taakseen sekä avoimen ja toimivan kulttuurin. Tekijöitä emme ohjaa kädestä ja kerro miten koodirivit tai suoritukset tulee tehdä, vaan mitä lopputuleman pitäisi antaa. Suureksi osaksi tässä asettuu aina tekijän ammattitaito, ratkaisukyky, luovuus ja itseajattelu sitä perus maalaisjärkeä unohtamatta.

Tekijöiden ei tarvitse myöskään välittää budjetista, ajankäytöstä tai muusta byrokratiasta vaan voivat keskittyä siihen mikä on ketterässä kehityksessä tärkeintä: tekeminen ja tekemisen meininki. Meillä projektit, asiakkaat sekä tehtävät muuttuvat päivittäin, joten kaikkien täytyy mukautua erilaisiin tilanteisiin ja haasteisiin.

Samanlaista työpäivää ei ole ja henkilöstö työnkuvasta riippumatta saakin kiksejä tulevista haasteista ja ratkaisuista, mielenkiintoisista projekteista ja tehtävistä sekä työmarkkina-arvon kasvattamisesta sillä meillä varmasti oppii uutta ja käyttää saa uusimpia teknologioita.

Olemmekin ylpeitä ja pidämme huolen koko korvaamattomasta ammattitaitoisesta henkilöstöstämme!

Millon tiedetään, että ollaan onnistuttu tai on valmista?

Kokonaisuus on valmis, kun käyttäjätarinat on asiakkaan tuotevastaavan kanssa käyty onnistuneesti ja hyväksytysti läpi. Kokonaisuudet jäävät täysin projektinhallinnan ja tuotevastaavan seurattavaksi.

Onnistumista mitataan koko toteutuksen ajan jatkuvan palautteen muodossa ja valmistumisen jälkeen käymmekin erilaiset tilanteet läpi, jotta voisimme oppia aina paremmaksi.

Jyrki Sepponen

Jyrki Sepponen

Teknologiaratkaisut
CTO

jyrki.sepponen@oddy.fi
050 501 9037


Lähetä viesti!
1
Voidaanko auttaa?
Hei!

Voidaanko auttaa?
Powered by