Ota yhteyttä

Aihe: WordPress

Aiheeseen "WordPress" liittyviä tuloksia

Blogi: Use case: Nettisivut eivät palvele tarvetta

Nettisivut on myös saatettu tehdä ”vanhalla” tavalla, jolloin ne vain esittelevät yrityksen tuotteita pdf-tyylillä. Tällöin tuotteesta on kerrottu sen ominaisuudet ei hyötyjä.

Blogi: Nettisivut eivät löydy Googlesta (use case)

Yritys havahtuu huomaamaan, että heidän nettisivut eivät löydy kunnolla Googlesta. Tai löytyvät yrityksen nimellä ja sivuston osoitteella, mutteivat muuten. Ei mikään poikkeuksellinen tilanne.

Ylläpito: Huolenpito

Kuten me ihmiset, verkkosivut ja verkkokaupat vaativat jatkuvaa huolenpitoa. Olipa kyse sitten verkkopalvelun terveydestä tai hyvinvoinnista niin meiltä löytyy siihen ratkaisu jatkuvan kehityksen mallilla.

Referenssit: All-Rounders

Asiakkaalla oli selkeä tarve uusille verkkosivuille, jotka vastaisivat nykypäivän teknisiä vaatimuksia ja kertoisivat selkeästi yrityksen tuottamien palveluiden sisällöt. Myös vallitseva yrittäjähenkisyys haluttiin tuoda vahvasti esille uusituilla sivuilla.

Blogi: Site Audit -raportti

Raportti käydään aina asiakkaan kanssa läpi. Tärkeimpänä asiana raportissa tehtyjen huomioiden erittely ja kriittisyys sekä kertominen, miten asiat voi korjata.

Lähetä viesti!
1
Voidaanko auttaa?
Hei!

Voidaanko auttaa?
Powered by