Ota yhteyttä

Aihe: Verkkosivu

Aiheeseen "Verkkosivu" liittyviä tuloksia

Referenssit: All-Rounders

Asiakkaalla oli selkeä tarve uusille verkkosivuille, jotka vastaisivat nykypäivän teknisiä vaatimuksia ja kertoisivat selkeästi yrityksen tuottamien palveluiden sisällöt. Myös vallitseva yrittäjähenkisyys haluttiin tuoda vahvasti esille uusituilla sivuilla.

Blogi: Saavutettavuus

Saavutettavia verkkosivuja voi käyttää sokea, näkörajoitteinen, kuulovaikeuksista kärsivä, fyysisistä tai motorisista häiriöistä kärsivä sekä lukihäiriöinen.

Blogi: Site Audit -raportti

Raportti käydään aina asiakkaan kanssa läpi. Tärkeimpänä asiana raportissa tehtyjen huomioiden erittely ja kriittisyys sekä kertominen, miten asiat voi korjata.

Referenssit: Tervetuloa Petterinkulmaan

Uuden palvelun kohderyhmä on laaja ja se palveleekin niin opiskelijoita, senioreita kuin työssä käyviäkin. Palvelun merkittävimpänä uudistuksena oli uusien palveluiden tuominen sähköisen asioinnin piiriin.

Referenssit: Uudistunut Kuopion alue

Asiakas kilpailutti laajojen verkkosivujen uusimisen. Lopulta valituiksi tuli kaksi erillistä toimijaa, joista toinen suunnitteli sivuston ulkoasun ja me vastasimme sivuston teknisestä toteutuksesta eli koodauksesta.

Referenssit: Vinke aistijärjestelmän ongelmiin

AudioBalance Excellence haluaa ehkäistä lasten koulunkäyntiin, sosiaalisiin suhteisiin ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyviä ongelmia sekä tukea vanhempien jaksamista ja vanhemmuutta.

Blogi: Arvomme kolme Site Audit -pakettia

Arvomme 3 veloituksetonta Site Audit -tuotetta (arvo 500 – 1000 €). Analyysin jälkeen saat selkeän raportin verkkosivujesi kunnosta sekä mahdollisesti korjausta vaativista toimenpiteistä.

Lähetä viesti!
1
Voidaanko auttaa?
Hei!

Voidaanko auttaa?
Powered by